220801 Rietaapjes uitgevlogen

Woudaap250722N
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Dit jonge rietaapje is zijn nestdons (op één haartje na) helemaal kwijt en kon (vorige week maandag) al goed vliegen.

Het lijkt weer een succesvol broedseizoen voor de in ons land nog steeds erg zeldzame rietaapjes.
Zestig jaar geleden broedden er 260 paartjes in ons land, daarna daalde hun aantal tot (bijna) een nulpunt,
de afgelopen jaren werden weer enkele tientallen stelletjes gemeld. Nederland is hun noordelijkste broedgebied.
Van (verre) oorsprong kwamen woudaapjes talrijk voor in (o.m.) de Hollandse moerasgebieden. Zit dat nu nog in de genen?
Want juist in dit/’mijn’ plassengebied heb ik de afgelopen week diverse rietaapjes zien uitvliegen.
Ik verwacht nog meer jonkies want ik hoor/zie nog roepende mannetjes met rode bruidssnavels. Al dringt de tijd wel.

Woudaap260722BA

Woudaap260722C

Kluten280722
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Elk jaar ondernemen kluten een (vergeefse) broedpoging op het noordoostelijke eilandje in de Benthuizerplas.
De eerste vier kuikens hebben het ook dit jaar niet overleefd tussen de vele broedende kokmeeuwen en ganzen.
Verborgen tussen de begroeiing is een tweede poging wel gelukt met twee grote kuikens als resultaat.

Blauwborst010822
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Jonge blauwborst vanmiddag in het Bentwoud. De jeugdveren lijken wat op roodborst, maar die heeft geen rode staartbasis.

Lepelaar190722
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Net als bij veel andere grote vogels, duurt het ook bij lepelaars jaren voordat het volwassen kleed is aangetrokken.
Dat gebeurt pas na het vierde kalenderjaar. In hun geboortejaar zijn ze gemakkelijk te herkennen aan de bleke snavel
en de zwarte vleugelpunten. In de jaren daarna verdwijnt dat vleugelzwart geleidelijk, de snavel wordt zwart met geel,
ook de mondhoek wordt geel en er ontstaat een gele halsvlek en de kopveren gaan groeien; lastig op leeftijd te brengen.
Op de foto een waarschijnlijk 2e kj-vogel: ruiende slagpennen maar nog geen aanzet tot gele halsvlek en kopveren.
Dit was één van de circa twintig lepelaars die ik elke dag in het Holtveen/Dwingelderveld zag rusten en foerageren.

Adder160722
* Adder, Vipera berus, Adder, Vipère péliade, Kreuzotter *
Slangen zijn fascinerende dieren. Wereldwijd komen er een kleine vierduizend soorten voor.
Nederland is met drie soorten maar karig bedeeld. Op het Dwingelderveld zag ik diverse adders.

Gladdeslang230722C
* Gladde slang, Coronella austriaca, Smooth Snake, Coronelle lisse, Schlingnatter *
De derde NL-soort, ringslang, heb ik daar nooit gezien, wel gladde slangen. Moeilijk te vinden, wel met hulp van Bert en Jan.
Als slangen gaan vervellen, kleuren hun ogen blauw. Een paar dagen later zien ze er weer ‘normaal’ uit.

Minthorufiventris300722
* Mintho rufiventris, Mintho rufiventris, a tachinid fly, eine Raupenfliege*
Drie mooie (als je ze van dichtbij bekijkt) sluipvliegen zaterdag in de tuin. Sluipvliegen worden beschouwd als nuttige insecten
omdat hun larven parasiteren op veel soorten ‘plaaginsecten’. De volwassen vliegen eten honingdauw of nectar:
bij mij kropen ze over de bladeren van roos en rododendron. Het is een zeer talrijke familie, in NL ruim driehonderd soorten.

Koninginnenpage290722
* Koninginnenpage, Papilio machaon, Swallowtail, Grand Portequeue, Schwalbenschwanz *
De mooie koninginnenpages zijn buiten Zuid-Limburg schaars. Een beschadigde koningin vrijdag in het Buytenpark, Zoetermeer.

Drijvendeegelskop240722
* Drijvende egelskop, Sparganium angustifolium, Floating Bur-reed, Rubanier à feuilles étroites, Schmalblättriger Igelkolben *
Zeer zeldzaam in NL zijn drijvende egelskoppen. Op het Dwingelderveld komt deze plant op enkele plaatsen voor.