220706 Zwaluwen in de (v)lucht

Boerenzwaluw050722
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Op verzoek van een lezeres heb ik gisteren en vandaag speciaal op onze vier soorten zwaluwen gelet.
Heb geprobeerd ze allemaal in de (v)lucht te schieten en dat valt met die luchtacrobaten warempel niet mee.
De huiszwaluw heb ik vandaag in Hazerswoude gefotografeerd, de drie andere gisteren in Zoetermeer.

Huiszwaluwen060722
* Huiszwaluw, Delichon urbica, Common House Martin, Hirondelle de fenêtre, Mehlschwalbe *
De Nederlandse namen van de drie ‘echte’ zwaluwen zijn allemaal afgeleid van de wetenschappelijke benaming.
Boerenzwaluw = zwaluw van het platteland, huiszwaluw = stadszwaluw en oeverzwaluw = oevervogel.
Op de foto een huiszwaluw vanmorgen in een broedkolonie hangend aan het nest met een jonkie.

Oeverzwaluw050722A
* Oeverzwaluw, Riparia riparia, Sand Martin, Hirondelle de rivage, Uferschwalbe *
De oeverzwaluw is onze kleinste zwaluw. Ze broeden in zelf gegraven of door mensen aangelegde tunnels.

Gierzwaluw050722
* Gierzwaluw, Apus apus, Common Swift, Martinet noir, Mauersegler *
Hoewel gierzwaluwen sterk op ‘gewone’ zwaluwen lijken, behoren ze tot een andere orde, nl. die van de gierzwaluwachtigen.
Ze leven volledig in de lucht. ze gebruiken hun poten nauwelijks, de wetenschappelijke naam betekent dan ook ‘pootloze’.
De drie andere zwaluwsoorten behoren tot de (onder)orde zangvogels. Luister maar eens naar hun aanstekelijk gekwetter!
Gierzwaluwen maken een gierend geluid (gieren = schreeuwen, gillen). Ze kunnen tijdens duikvluchten wel 200 km per uur halen.

Bontestrandloper050722
* Bonte strandloper, Calidris alpina, Dunlin, Bécasseau variable, Alpenstrandläufer *
Geleidelijk aan keren de eerste noordelijke broedvogels terug om hier aan te sterken voor hun reis naar het zuiden.
Veel vogels vertonen nog de sporen van hun broedkleed, zoals deze bonte strandloper gisteren in Zoetermeer.

Kemphaan050722
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Ook dit mannetje kemphaan bezit nog een deel van zijn fantasierijke verenkleed. Eveneens in de Nieuwe Driemanspolder.

Wulp020722
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Großer Brachvogel *
Wulpen broeden weliswaar in ons land, maar in westelijk Holland zie ik ze alleen ’s winters. Een voorloper in Zoeterwoude.

Patrijzen050722

Patrijs050722
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Hoe jammerlijk ook om de constateren, maar de locaties waar patrijzen broeden zie ik elk jaar verminderen.
Ongetwijfeld speelt hier net als bij veel andere soorten de verarming van ons landschap en minder insecten een grote rol.
Deze drie patrijsjes in Stompwijk zaten bij elkaar. Een adult vrouwtje met haar twee kuikentjes.

Boskakkerlak_Bosgeelvlekbladjager_juni22
* Boskakkerlak, Ectobius sylvestris, Forest Cockroach, Cafard des bois, Echte Waldschabe *
* Bosgeelvlekbladjager, Dioctria linearis, a robber fly, Petit à pattes jaunes, Gestreifte Habichtsfliege *
Om eerlijk te zijn: ik heb nog nooit een Duitse kakkerlak gezien, de diertjes die soms als een plaag in huizen voorkomen.
Wel boskakkerlakken, die schijnen zich in huizen niet te kunnen voortplanten. Ze komen voor in bossen, op zand en in heidegebieden.
Op de foto een mannetje boskakkerlak in Limburg. Op zich vormen kakkerlakken een bijzondere interessante diergroep.
De huidige mensensoort loopt zo’n driehonderdduizend jaar op de aarde rond, kakkerlakken al driehonderd miljoen jaar!
In die oneindige periode is hun uiterlijk nauwelijks veranderd en hebben ze zich goed aangepast aan de veranderende omstandigheden,
Kakkerlakken zijn omnivoren en eten zowel planten als dieren. Ze vreten alles, dus ook resten die mensen achterlaten.
Bosgeelvlekbladjagers zijn roofvliegen die andere insecten opvreten. Hun larven voeden zich met andere insectenlarven.
Het is een soort uit de familie roofvliegen, waarvan in ons land negen soorten bladjagers voorkomen. Mannetje met prooi in Limburg.

Geleplomp020722
* Gele plomp, Nuphar lutea, Yellow Water-lily, Nénuphar jaune, Gelbe Teichrose *
Sloten en vaarten liggen op het ogenblik vol met bloeiende waterplanten. Zoals de gele plomp, lid van de waterleliefamilie.

***
Recensie

Een jaar in de tuin van White Stork Farmhouse
Ooievaarsdagboek
Marijn O’Hanlon, Atlas Contact 2022, ISBN 978 90 450 4712 6, € 21,99
Op een levendige manier beschrijft Marijn O’Hanlon het wel en wee van een ooievaarsechtpaar op het dak van hun Drentse stulp.
Het boek biedt meer: tal van anekdotes slepen je mee in de dagelijkse beslommeringen en genoegens van een ouder wordend echtpaar.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.