220622 Kolonie moeraszwaluwen

Zwartesterns170622
* Zwarte stern, Chlidonias niger, Black Tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe *
Snel en sierlijk als zwaluwen scheren de zwarte sterns door de moerassen,
op zoek naar voedsel voor hun kroost dat op door mensen neergelegde vlotjes opgroeit.
In zo’n kolonie zwarte sterns is het altijd een levendige bedoening. De oudervogels vliegen af en aan,
wat soms tot korte schermutselingen leidt, naar de nesten die dicht bij elkaar liggen.
Insecten, libellen en visjes, alles verdwijnt in de hongerige kelen van de juveniele vogels.
Vrijdagmorgen op een rustig plekje bij een kolonie moeraszwaluwen gezeten, hierbij een impressie.

Zwartestern170622O

Zwartestern170622L

Zwartesterns170622B

Zwartesterns170622Bb

Gekraagderoodstaart220622B
* Gekraagde roodstaart, Phoenicurus phoenicurus, Common Redstart, Rougequeue à front blanc, Gartenrotschwanz *
Een mannetje gekraagde roodstaart op insectenjacht. Samen met zijn vrouwtje voerden ze hun jongen. Meijendel vanmorgen.

Staartmees210622B

Staartmezen210622A
* Staartmees, Aegithalos caudatus, Long-tailed Tit, Mésange à longue queue, Schwanzmeise *
Gisteren op mijn krukje op een rustig plekje in het Bentwoud. Komen er een paar staartmezen aanvliegen,
en nog meer, nog meer, ik telde er meer dan vijftig! Jonge vogels die vlak achter me gingen foerageren.
Het tweetal op de foto kijkt alsof ze elkaar heel wat te vertellen hebben.

Vuurlibel210622A
* Vuurlibel, Crocothemis erythraea, Scarlet Dragonfly, Libellule écarlate, Feuerlibelle *
Hoe rood kan een dier zijn! Vuurlibellen zijn verblindend mooi. Ook Bentwoud gisteren.

Oranjehavikskruid210622
* Oranje havikskruid, Hieracium aurantiacum, Orange Hawkweed, Épervière orangée, Orangerotes Habichtskraut *
Oranje havikskruid komt van oorsprong uit Midden-Europa en is hier verwilderd. Fraaie bloemen. Bentwoud.

 
***
Recensie
Vogelgeluk
Gerrit Jan Zwier, KNNV Uitgeverij 2022, ISBN 978 90 5011 879 8, € 21,95
De schrijver wil de lezers laten delen in zijn geluk bij het zien van interessante vogels en het bestuderen van vogelboeken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.