IJsberen met optimisme

IJsberen_met_optimisme

Auteur
Koen Arts

Uitgave
Noordboek Natuur 2022
208 pagina’s, 14 x 21 cm
ISBN 978 90 5615 786 9
€ 19,90

IJsberen met optimisme

50 vrolijke verhalen over natuurbeleving, consumptie,
duurzaamheid en andere netelige kwesties

Vijftig gevarieerde verhalen, verdeeld over ruim tweehonderd pagina’s, leveren een bijzonder inkijkje in de wereld van Koen Arts. Zoals de subtitel aangeeft gaan de verhalen over natuurbeleving, consumptie, duurzaamheid en andere netelige kwesties. Dat zou een gortdroog boek kunnen opleveren, maar het tegendeel is waar.

De thema’s komen aan de orde in een aantal verhalen tijdens een fictief partijtje golf met Donald Trump. Ook hilarisch zijn de verzonnen gesprekken tussen Mark en Henk. Heer Rutte en Bleker geven in hun discussie blijk van een volkomen gebrek aan inzicht, opportunisme en het spelen van politieke spelletjes tot meerdere eer en glorie van zichzelf en ten koste van alles wat kwetsbaar is. En hoewel de gesprekken met Trump, Rutte en Bleker verzonnen zijn, hun manier van denken is helaas maar al te actueel.

Verder vinden we verhalen over verblijf in binnen- en buitenland van de schrijver. Over zijn huwelijksreis in Slovenië lezen we over het verschil in natuurbeleving wanneer het bruidspaar en gids op zoek zijn naar een beer. Het vijftiende verhaal verklaart de titel van het boek. Een tipje van de sluier: een selfie met Ronaldo zou de ijsbeer een stuk verder helpen.

In ‘Het droombeeld van Bas, Bas en Bas Haring’ ziet de schrijver het verdwijnen van soorten en biodiversiteit als een gevolg van kortzichtig menselijk gedrag en een morele tekortkoming. Dit in tegenstelling tot de groep mensen die bescherming onnodig vinden omdat de natuur zichzelf wel redt. Bas Haring vertegenwoordigt deze groep in zijn boek ‘Plastic panda’s’. Humoristisch, maar daarom niet minder waar is de manier waarop Arts het idee van Haring fileert dat de natuur zichzelf wel redt. Uiteindelijk blijven Bas en een plastic panda over.

Koen Arts is natuurverkenner en schrijver. Hij onderzoekt de relatie tussen mens en natuur in woord en daad. Met geïnspireerde literatuur en experimenten probeert hij anderen te enthousiasmeren voor zowel afgelegen wildernissen, als voor kleine wildheid in de nabijheid van het verstedelijkt leven. Hij pleit voor natuurbescherming die verweven is met zorgvuldige dagelijkse consumptie, en die bijdraagt aan de duurzaamheid van Planeet Aarde. Thema’s die we allemaal terugvinden in de vijftig verhalen.

Ko Katsman, 4 maart 2022