Roofvogels en uilen van Europa

Roofvogels_uilen_Europa

Auteur
Lars Gejl

Vertaling
Ger Meesters

Uitgave
Noordboek Natuur 2021
266 pagina’s, 12,5 x 19 cm
ISBN 978 90 561 5783 8
€ 17,90

Oorspronkelijke titel
Rovfugler ov ugler, 2021

Zakgids

Roofvogels en uilen van Europa

Roofvogels behoren tot de lastigst te determineren vogelgroepen. Er zit heel veel variatie in de kleden (denk maar even aan de buizerds: van bijna wit tot zeer donker), ze ruien jaarrond, waardoor soms belangrijke veren minder goed of niet te zien zijn, en jonge vogels zien er vaak jarenlang anders uit dan hun ouders.

Voeg daar nog bij dat zij vaak zwijgzaam zijn, zodat de determinatie lang niet altijd vergemakkelijkt wordt door hun geluid en je begrijpt waarom zelfs meer ervaren vogelkijkers niet altijd tot een sluitende determinatie komen.

Helpt dit boek bij het op naam zetten van de Europese roofvogels en uilen? Jazeker. Er worden goed onderscheidende kenmerken aangegeven, waarbij er veel aandacht is voor de juveniele kleden. Daarnaast bevat het boek een QR-code voor alle beschreven soorten, waarmee via de mobiele telefoon de geluiden van de betreffende soort kunnen worden afgespeeld.

Ander groot voordeel: dit is een echte zakgids. In tegenstelling tot veel andere zakgidsen zijn het formaat en het gewicht van dien aard, dat het boek echt in een binnenzak past. Dus kan het mee het veld in. Dat betekent wel, dat er is bespaard op teksten. Alleen echte essentialia over de beschreven roofvogels en uilen zijn opgenomen. Ik vind dat erg goed. Hoe compact ook, ik mis geen belangrijke informatie voor determinatie van deze vogelsoorten.

Kun je met behulp van dit boek altijd alle Europese roofvogels en uilen op naam stellen? Dat niet, maar ik denk dat dit eigenlijk voor alle veldgidsen zo is. Roofvogels onderscheiden betekent veel uren maken in het veld, het liefst samen met een zeer ervaren (roof)vogelaar.

Daarbij helpt het zeker om dit boek thuis al een aantal malen door te nemen en aan de hand van de tekst de prachtige foto’s van de roofvogels en uilen goed te bestuderen. Je wordt daarbij zeer geholpen door de vergelijkingsplaten met pijlaanwijzingen in de foto’s naar de typische kenmerken per soort.

Ronald Klingers, 23 november 2021