De Nederlandse aaskevers (Silphidae)

Slakkendoders
Aat Barendregt, 2021
158 pagina’s, 17 x 24,5 cm
€ 15

Aaskevers
Ed Colijn & Theodoor Heijerman, 2020
158 pagina’s, 17 x 24,5 cm
€ 15

Watermijten
Harry Smit, 2018
302 pagina’s, 17 x 24,5 cm
€ 17,50

Uitgave
Nederlandse Entomologische Vereniging,
Naturalis Biodiversity Center en
EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
ISSN 1875-760x
Bestellen bij EIS

Entomologische tabellen 11, 12 en 13

Onlangs ontving ik ter recensie drie delen van de prachtige serie Entomologische tabellen. ‘Prachtig’ omdat EIS Kenniscentrum Insecten gedetailleerde info over insecten geeft met duidelijke afbeeldingen die herkenning vergemakkelijken. Watermijten en Aaskevers zijn al eerder verschenen, maar daarvan had ik nog geen bespreking gepubliceerd. Nieuw is de gids over de Nederlandse slakkendoders, een boeiende maar kleurloze soort vlieg.

Voor alle drie gidsen geldt dat een overzichtelijke beschrijving van de soorten wordt gegeven met hun levenswijze, lichaamsbouw en een uitgebreide determinatietabel met kenmerkende lichaamsdelen. Bij de soortbesprekingen staan heldere foto’s, talloze detailtekeningen, gedetailleerde herkenningsbeschrijvingen, levenswijze, vliegtijd enz. Verder zijn er verspreidingskaarten en uitgebreide literatuuroverzichten.

Alle uitgaven in de serie Entomologische Tabellen zijn meesterwerkjes, leerzame insectengidsen samengesteld door specialisten. De beschrijvingen bevatten de recentste inzichten. En mede door moderne fotografietechnieken geven de foto’s veel houvast voor determinatie van die vaak zo kleine insecten die in het hele organisme van de natuur zo’n belangrijke rol spelen.

De Nederlandse slakkendoders
(Scipomyzidae)

De larven van slakkendoders eten slakken, vandaar hun naam. De vliegen zijn tussen de 2 en 14 mm lang en meestal onopvallend bruin tot grijs. Ze verstoppen zich in de (moeras)vegetatie en bewegen zich nauwelijks waardoor ze lastig te vinden zijn. Een insectennet kan uitkomst bieden. Wereldwijd zijn 552 soorten slakkendoders bekend, 139 in Europa en 67 soorten in Nederland. In deze gids staan bovendien zeventien soorten uit aangrenzende landstreken.

De Nederlandse aaskevers
(Silphidae)

Aaskevers vormen een vrij kleine familie van circa tweehonderd soorten wereldwijd, met in NL 21 soorten. In deze determinatiegids worden de volwassen kevers, zeker ook visueel, prachtig in beeld gebracht, met zeer gedetailleerde tekeningen van koppen, halsschilden, dekschilden, vleugels, antennen, poten, genitaliën enz. Ook worden veel larven van de aaskevers afgebeeld.

De Nederlandse watermijten
(Acari: Hydrachnidia)

Watermijten zijn heel geschikt als graadmeter voor de waterkwaliteit, en als zodanig ook in Europees verband erkend. Het zijn meestal rood gekleurde diertjes van 0,3 tot 8 mm. Het zijn spinachtigen: volwassen watermijten hebben acht poten. De larven parasiteren op waterinsecten. In ons land komen maar liefst 273 soorten watermijten voor! Ze hebben een ingewikkelde levenscyclus, met drie actieve en drie inactieve stadia.

AdG, 5 oktober 2021