210702 De Kraamkamer

Steltkluten300621

Steltkluten300621A

Steltkluut020721
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
Vanaf vrij grote afstand kon ik een paartje steltkluten met vier kuikens fotograferen.
Boven drie van de vier jonge steltkluten, daarna een ouder met twee pullen en een alarmerende ouder.
De ouders riepen voortdurend om hun kroost bij elkaar te houden. Een tiental jaren geleden
waren steltkluten in ons land een zeldzaamheid, door het warmere weer zie je er steeds meer.

Bij natuurgebieden hangen spandoeken met de inspirerende slogan ‘De Kraamkamer van Moeder Natuur’.
Het wemelt inderdaad overal van het jonge grut, zoogdieren, vogels, insecten, een genot om te zien.
In dit Vogeldagboek een selectie van jonge vogels die ik vandaag en gisteren heb gemaakt.

Dodaarzen010721
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Ook op flinke afstand zwom een dodaars met drie kuikentjes. Nu en dan klommen ze op de ouderlijke rug.

Waterhoen010721

Waterhoen010721B
* Waterhoen, Gallinula chloropus, Common Moorhen, Gallinule poule d’eau, Teichralle *
Als een ouder waterhoentje riep dat het etenstijd was, kwamen de kleintjes snel aanzwemmen.

Gewoneschubsnipvlieg010721

Gewoneschubsnipvliegen010721

Strontvlieg010721
* Gewone schubsnipvlieg, Chrysopilus cristatus, Kronen-Schnepfenfliege*
* Strontvlieg, Scathophaga stercoraria, Yellow Dung Fly, Scatophage du fumier, Gelbe Dungfliege *
In een moerassig gebied als het Prielenbos krioelt het van insecten, zoals deze gewone schubsnipvliegen.
Ze zijn zo’n 6 à 8 mm groot, hebben een donkere vlek in de vleugels en jagen op kleine insecten.
Zelf worden ze gegeten door grotere insecten. Op de foto’s: mannetje, paring (het grotere vrouwtje boven)
en een mannetje schubsnipvlieg dat gepakt is door een strontvlieg. Deze snoepen overigens voornamelijk nectar.

Coremaceramarginata010721
* Coremacera marginata, Coremacera marginata, a snail-killing fly, Melierte Schneckenfliege *
Een slakkendoder. Voor mij een geheel onbekende vliegensoort. Ca. 7 à 10 mm. Ook in moerassen en natte gebieden.
Ik kon op internet nauwelijks iets vinden over de levenswijze van deze insecten. De adulte diertjes (foto)
drinken nectar of dauw, de larven jagen of parasiteren op slakken. Er is geen Nederlandse naam voor dit insect.

 
***
Recensie

Griend
Een bewogen eiland
Govers en Reijers, KNNV Uitgeverij 2021, ISBN 978 90 5011 812 5, € 24,50
Het Waddeneiland Griend was eens 24 ha, nu 70 ha. Gevolg van natuurlijke processen en herinrichtingen.
Die leverden veel inzichten op over allerlei aspecten van natuurbehoud. Zeer lezenswaardig, veel foto’s.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.