De hooivogel

De_hooivogel

Auteur
Gerrit Gerritsen

Tekeningen
Jos Zwarts

Uitgave
Noordboek Natuur 2021
224 pagina’s, 15,5 x 23,5 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5615 690 9
€ 22,50

De hooivogel

Waarom de grutto uit Nederland vertrekt

Gerrit Gerritsen is een autoriteit op het gebied van de grutto. Hij werkt al decennia lang aan de bescherming van deze prachtige weidevogel. Als teller, ringer, onderzoeker en beschermer (zo is hij een drijvende kracht achter het beschermingsprogramma Nederland-Gruttoland) is hij nauw betrokken bij het wel en wee van de grutto.

En dan gaat het met name om het wee. Want zoals iedere vogelliefhebber inmiddels wel weet, is de grutto in ons land bezig aan een vrije val. Er worden veel te weinig jongen geboren in het snel veranderende boerenland. En dat terwijl Nederland door allerlei factoren uit het verleden, die uitstekend door Gerritsen worden beschreven, het allerbelangrijkste broedgebied van de grutto is.

In het eerste gedeelte doet Gerritsen vooral verslag van al zijn avontuurlijke reizen op zoek naar de overwinteringsgebieden van de grutto. Hij schrijft heel beeldend en met humor, dus de avonturen zijn een genot om te lezen. In die hoofdstukken klinken wel al de zorgen om zijn favoriete vogelsoort door.

Hij beschrijft zijn taaie maar ook vrijwel kansloze gevechten met overheden, boerenbelangenorganisaties en jagers om de grutto te redden. Gerritsen maakt zich erg boos over de laconieke houding waarmee velen de teloorgang van de grutto tegemoet treden. Hij krijgt dan, zoals hij dat zelf noemt, momenten van ‘weidewoede’, een ernstige vorm van landschapspijn.

Door het gehele boek heen geeft Gerritsen bijzonder veel belangrijke informatie over de grutto, bijvoorbeeld over de eilegdatum, de predatoren, en het belang van kuikenland.

Met name het tweede gedeelte van zijn boek spreekt me enorm aan. Gerritse weet op een krachtige wijze naar voren te brengen dat het op zijn best één voor twaalf voor de grutto’s in Nederland is. Hij roept op tot snelle actie.

Tot slot laat hij de grutto zelf aan het woord. De grutto waarschuwt dat hij zijn jongen misschien maar moet adviseren om het hogerop te zoeken: ‘Door de opwarming van de aarde ontstaan nieuwe kansen in het noorden. In Rusland liggen uitgestrekte mogelijkheden. Moeten zij Mastenbroek gaan ruilen voor Archangelsk?’

Ronald Klingers, 21 mei 2021