Rechtsgelijkheid voor de natuur

Rechtsgelijkheid_natuur

Auteur
Erik Kaptein

Uitgave
ISVW Uitgevers 2021
96 pagina’s, 14 x 21 cm
ISBN 978 90 831215 6 7
€ 14,95

Rechtsgelijkheid voor de natuur

Waarom niet-menselijk leven rechten verdient

In dit essay betoogt Kaptein dat het uiterst noodzakelijk is om binnen afzienbare tijd meer rechten toe te kennen aan de levende natuur. Ook geeft hij aan dat de bestaande machthebbers (met name het grootkapitaal, en dan vooral in de voedingsindustrie) niet zonder slag of stoot bereid zullen zijn om deze macht deels af te staan ten gunste van de natuur.

Er zal een revolutie moeten plaatsvinden, vergelijkbaar met de Franse Revolutie die mensenrechten tot ontwikkeling bracht. Nu is het tijd voor (meer) rechten voor de natuur.

Volgens Kaptein hoeft dat geen bloederige revolutie te worden, maar kan het ook een ‘zachte revolutie’’ zijn, misschien wel te starten in een ontwikkeld land als Nederland. Hij biedt hiervoor de nodige handvatten. Het essay leest gemakkelijk, mede omdat Kaptein stevig doorpakt in zijn analyse en in de oplossingsrichting. (Soms lijkt zijn boek meer op een pamflet dan op een essay.)

Er is veel te zeggen voor de analyse van de huidige wereldproblemen door Kaptein, en lezing van zijn boek zal zeker helpen bij het toewerken naar een (deel van de) oplossing voor de grote problemen waar de wereld voor staat.

Wat mij verbaast is dat hij het in mijn ogen grootste probleem nagenoeg onbesproken laat: we zijn gewoon met veel te veel mensen op deze aarde. De draagkracht van onze aarde wordt ver overschreden, en pas als de aantallen van de toppredator mens vrijwillig of door rampen gedwongen omlaag worden gebracht, is een echte oplossing voor de uitstervende ecosystemen mogelijk. Anders zullen interessante gedachten van Kaptein als het toekennen van juridisch afdwingbare grondrechten voor de levende natuur slechts leiden tot een vertraging van de ondergang van de wereld zoals wij die kennen.

De twintig stellingen achterin het boek zullen dus in elk geval moeten worden uitgebreid met de volgende, eerste en belangrijkste stelling: De ecosystemen op de wereld kunnen slechts duurzaam hersteld worden indien het aantal mensen substantieel vermindert.

Ronald Klingers, 3 mei 2021