210409 Kuifduikers en zaagbekken

Kuifduikers090421C

Kuifduikers090421D
* Kuifduiker, Podiceps auritus, Horned Grebe, Grèbe esclavon, Ohrentaucher *
Deze twee kuifduikers leken vanmorgen te gaan baltsen. Ik stond met mijn camera op scherp,
want de balts van de kuifduiker is bijzonder spectaculair. Maar na een paar baltsbewegingen
gingen de vogels rustig verder met foerageren. De ene vogel is al gekleurd,
maar het fraaie zomerkleed is nog niet bereikt. Bij de andere vogel is de rui net begonnen.
Bij futensoorten, zoals de kuifduiker, is er geen enkel verschil te zien tussen de seksen.

Kuifduikers en middelste zaagbekken zijn broedvogels van het Hoge Noorden van Europa.
‘s Winters verblijven ze ook langs onze kusten, in het binnenland zie je ze nauwelijks.
Vandaag twee kuifduikers en drie middelste zaagbekken gezien in een binnenwater.
Alle vijf de vogels waren nog volop aan het ruien van winterkleed naar zomerkleed.

Kuifduiker090421A

Kuifduikers090421
* Kuifduiker, Podiceps auritus, Horned Grebe, Grèbe esclavon, Ohrentaucher *

 
Middelstezaagbek090421B

Middelstezaagbek090421C

Middelstezaagbek090421
* Middelste zaagbek, Mergus serrator, Red-breasted Merganser, Harle huppé, Mittelsäger *
Het mannetje middelste zaagbek op de bovenste foto heeft zijn zomerkleed al bijna bereikt.
Het andere mannetje (foto midden) is nog niet zover. Dat het een mannetje is, is te zien
aan de grote witte vleugelvlek. Vrouwtjes (onder) zijn bruin en grijs met weinig vleugelwit.
Dit vrouwtje heeft een misvormde snavel: de bovensnavel is korter dan de ondersnavel.

Grauweganzen090421
* Grauwe gans, Anser anser, Greylag Goose, Oie cendrée, Graugans *
Of ze het met elkaar hebben afgesproken: overal zwemmen ineens jonge grauwe ganzen rond. Vanmiddag.

 
* Definitief: Geen afschot smienten in Zuid-Holland *

Goed nieuws: de Raad van State heeft donderdag definitief besloten dat er in de provincie Zuid-Holland
geen smienten mogen worden afgeschoten. Faunabeheer wilde jaarlijkse 6500 smienten doden
omdat deze Noord-Europese eenden ‘s winters schade toebrengen aan gras en gewassen.
Volgens Europese regels mag de ‘staat van instandhouding’ van vogelsoorten niet verslechteren.
Faunabeheer ZH heeft volgens de Raad van State niet kunnen aantonen dat de jacht op smienten
geen nadelige invloed heeft op de omvang van de Europese populatie van smienten. LEES VERDER