210309 Parende lepelaars

Lepelaar080321A
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Gisteren was ik getuige van de paring van lepelaars. Kort maar heftig.
Even de deelnemers voorstellen. Dit is het mannetje, lange snavel met brede lepel
die aan het einde iets naar beneden is gebogen. Mannetjes zijn iets groter.
Het voorhoofd van een man loopt vrijwel in één lijn door met de snavel.

Lepelaars080321
Samen op het nest-in-aanbouw. Op deze foto is het verschil tussen mannetje (rechts) en vrouwtje goed te zien.
Het vrouwtje (links). Iets kleiner, rechte snavel met kleinere lepel, aan het einde niet gebogen.
Vrouwtjes hebben een duidelijk voorhoofd: de snavel gaat met een bochtje over in de kop.

Lepelaars080321B

Lepelaars080321E
Nadat het mannetje gedurende enkele minuten met zijn snavel de flanken van het vrouwtje heeft gestreeld,
kruipt hij op haar rug, neemt haar snavel in zijn snavel en voltooit de paring. Het gaat allemaal heel snel.
Daarna rooft hij een paar takken van andere nesten en biedt die zijn vrouwtje aan.

Grutto040321

Grutto040321A
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Hoewel ik daarover nergens iets kan vinden, denk ik dat ook bij grutto’s het sekseverschil
te zien is aan de snavels. Vrouwtjes (boven) zijn, in tegenstelling tot lepelaars, de grootste.
Ze zijn meestal iets minder kleurrijk en hebben een langere snavel. Die gaat bijna
in een rechte lijn over in de kop, terwijl het mannetje een ‘voorhoofd’ heeft, een bol kopje.

Buizerd060321B

Buizerd060321
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Een buizerd met nog vrij lichte irissen: geboortejaar 2020. Wormen versmaden ze niet.

Eekhoorn080321
* Eekhoorn, Sciurus vulgaris, Red Squirrel, Écureuil roux, Eichhörnchen *
Het is altijd een genot om te kijken naar de capriolen van een voedsel zoekende eekhoorn. Gisteren.

Bladhaantje070321
* Bladhaantje Oulema, Oulema duftschmidi/melanopus, Getreidehähnchen spec *
Een kleurrijk bladhaantje op onze vensterbank. Waarschijnlijk via mijn kleding meegelift.
De soort is alleen via genitaalonderzoek op naam te brengen, O. duftschmidi of O. melanopus.

 
* De Wilck afgesloten *

Het laatste decennium is het aantal fotografen explosief gestegen. Dat leidt vaak tot verstoring van vogels.
Ook al omdat veel (beginnende) fotografen zich niet realiseren dat zij het normale gedrag van dieren hinderen.
Ook zie ik regelmatig fotografen afgesloten (natuur)gebieden inlopen. Dat is sowieso zeer afkeurenswaardig.
Al met al reden waarom ik voortaan in Vogeldagboek minder locaties zal vermelden dan ik tot nu toe deed.

Staatsbosbeheer heeft, bij wijze van proef, besloten om het wandelpad door weidevogelreservaat De Wilck
in het broedseizoen (15 maart – 15 juni) af te sluiten. Onderzocht wordt of de rust die dit met zich meebrengt,
de weidevogels zal doen verleiden meer nesten te maken in nu onderbezette stukken weiland langs dat pad.
Ook komt er in De Wilck een proef met vossenrasters. Wellicht wordt duidelijk wie de grootste (ei)predatoren zijn.

 
***
Recensie
Kievitskoorts
Over het rapen van kievitseieren en de kievitenvangst

Siebren Siebenga, Uitgeverij Noordboek 2020, ISBN 978 90 5615 694 7, € 17,50
De traditie van het rapen van kievitseieren past niet meer in deze tijd en is voltooid verleden tijd.
Boeiend en wetenswaardig geschiedenisboek over de ‘ziekte van Friesland’ door een geïnfecteerde eierraper.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.