210210 Vluchten voor de kou

Patrijs090221D

Patrijs090221A
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Gisteren zag ik liefst negen (drie groepjes) patrijzen in de sneeuw. Deze haan was aan het stretchen.

Met vorst en sneeuw trekken veel vogels weg uit de polders, naar waterrijkere voedselgebieden.
In wakken zie je nog grote groepen eenden samenklonteren, verder wordt het steeds stiller.
Ik hoorde dat bij erge kou in West-Nederland vooral de Biesbosch in trek is als pleisterplaats.
Er zijn soorten die hun plekje trouw blijven, en dat bij langdurige kou met de dood moeten bekopen.
IJsvogels bijvoorbeeld, en waterrallen, ook reigerachtigen als blauwe reigers en roerdompen.
Patrijzen hebben het ook moeilijk, maar die kunnen in het algemeen een winterprik overleven.

Kleinezwaan090221
* Kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick’s Swan, Cygne de Bewick, Zwergschwan *
Kleine zwanen overwinteren steeds minder in Nederland. Gisteren twee in de Barrepolder/Zoeterwoude.

Rietgors090221
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Op zaden in de sneeuw kun je nog wel rietgorzen zien foerageren, zoals gisteren in Zoetermeer.

Veldleeuwerik090221
* Veldleeuwerik, Alauda arvensis, Eurasian Skylark, Alouette des champs, Feldlerche *
Ook in de Nieuwe Driemanspolder waren kort een handvol veldleeuweriken aanwezig.

Spreeuw080221B

Spreeuw080221A
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
In grote zwermen trekken spreeuwen over de besneeuwde graslanden op zoek naar voedsel.
Het zijn deels ‘onze’ spreeuwen met veel overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa.
De rui naar het zomerkleed is intussen ingezet. De hartvormige spikkels zullen verdwijnen,
bij mannetjes op de borst allemaal, bij vrouwtjes blijven er altijd wel wat zitten.
Toch kun je nu al verschil zien: vrouwtjes hebben een roze snavelbasis, mannetjes een blauwe.

IJsvogel090221E
* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
Dit ijsvogeltje had gisteren twee ‘prooien’: een baarsje en een takje. Het bleek best lastig
om het plantje uit haar snavel te krijgen zonder de vis te verliezen. Ze probeerde van alles,
de oplossing bleek even simpel als effectief: ze gooide de vis in de lucht en takje vloog weg!

Waterral100221
* Waterral, Rallus aquaticus, Water Rail, Râle d’eau, Wasserralle *
Een waterral zat vanmorgen in Zevenhuizen tussen het riet te kleumen. Ze zijn niet bestand tegen (langdurige) vorst.

Hazen090221
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Hazen trekken zich ogenschijnlijk niets van Koning Winter aan en rammelen er lustig op los.