210208 Sneeuwvogels

Merel070221

Merel070221A

Merel070221D
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Voordat het ging winteren heb ik de afgelopen dagen vanaf het puntje van het dak onze tuinmerel horen zingen.
Het vrouwtje is ook al aanwezig. Ik verwacht dat ze in het voorjaar hun nest bouwen in de dikke klimop.
Gisteren heb ik ze havermout gegeven, en wat krentjes. Het ging er vlot in maar was kennelijk niet voldoende:
pa merel had zijn oog laten vallen op de mezenvetbollen die aan een stok hingen. Eerst keek hij hoe hoog het was,
dan sprong hij op en pikte al fladderend in een bolletje om vervolgens de losse stukjes op de grond op te eten!

Als sneeuw de wereld betovert, met een maagdelijk wit pak, lijkt alles zo puur, geen gevaar, geen pandemie.
Het is bedrog, maar het leidt ons even af en laten we volop genieten van dit fascinerende natuurverschijnsel.
Gisteren, op het uitlaten van Itsy na, vanachter het raam. Ik vond het te gevaarlijk om de polders in te rijden. Vandaag wel even geweest.

Merels070221
Foto ©Rube van Poelgeest
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Twee merels in je tuin. Dat is een normaal aantal. Maar niet bij Rube van Poelgeest in de bossen van Maarn.
Daar komen al geruime tijd zo’n vijftig merels af op hoopjes havermout! Een traktatie voor deze ‘zwarte lijsters’.

Roodborst070221
* Roodborst, Erithacus rubecula, Robin, Rouge-gorge familier, Rotkehlchen *
Twee roodborstjes in onze tuin. Jagen soms achter elkaar aan. Maar nu staat overleven voorop.

Turksetortel070221
* Turkse tortel, Streptopelia decaocto, Collared Dove, Tourterelle turque, Türkentaube *
Turkse tortel komt af op de nog net niet ondergesneeuwde zaadjes.

Heggenmus070221
* Heggenmus, Prunella modularis, Dunnock, Accenteur mouchet, Heckenbraunelle *
Heggenmusje kwam, met een tiental vinken en vijftiental huismussen, ook zaad pikken.

Meerkoet_Kreeft080221
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
* Rode Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus clarkii, Red Swamp Crawfish, Écrevisse de Louisiane, Roter Amerikanischer Sumpfkrebs *
Vanmorgen kort met de auto op stap geweest. Ik wilde graag de toestand in de polders bekijken.
Vrijwel geen vogels te zien, alles ik kennelijk weggetrokken. Sloten en vaarten bevroren,
hier en daar nog een wak. Daarin zaten vooral meerkoeten. Deze koet had een Amerikaanse kreeft te pakken.

Wildeeenden080221
* Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
De smalle wegen door de polders waren redelijk te berijden, zolang er meer geen tegenliggers waren.
Eenmaal moest ik voor een politieauto uitwijken, en daar stond ik… De agenten duwden me weer de weg op.
Vooral stuifsneeuw was verraderlijk. Wilde eenden in Gelderswoude waren door stuifsneeuw moeilijk te onderscheiden.

 
* Derde mollentelling *
De derde Mollentelling van de Zoogdiervereniging wordt komende zaterdag en zondag 13/14 februari gehouden.
Over mollen in steden en stadsparken is weinig bekend en daarom wordt gevraagd juist daar molshopen te tellen.
Iedereen kan meedoen: hoe meer tellers hoe meer inzicht over mollen. KLIK HIER voor meer informatie.

 
* Vijf tips om vogels te helpen *
Zowel Vogelbescherming Nederland als Natuurpunt Vlaanderen/Brussel heeft vijf tips opgesteld
om vogels te helpen overleven tijdens deze barre winterprik. Klik hier: Vogelbescherming, Natuurpunt.