210205 Stille Starrevaarthut

Brilduikers050221B
* Brilduiker, Bucephala clangula, Goldeneye, Garrot à œil d’or, Schellente *
Drie mannetjes en drie vrouwtjes brilduikers vanmorgen op de Starrevaart. Het leverde een knokpartij op.

Door corona kom ik weinig meer op – leuke – locaties waar (te) veel vogelaars zijn.
Zoals in de ruime Starrevaarthut in Leidschendam, waar ik vele honderden malen heb gezeten.
Vanmorgen toch weer eens wezen kijken, gelukkig zaten we met max. twee personen in de hut.
Ook op de plas was het rustig, met de gebruikelijke soorten maar weinig ‘spannende’ vogels.

Het leukste waren de drie koppels brilduikers, waarvan er twee met elkaar gingen knokken.
Althans de mannetjes. Deze week hoorde ik op de radio dat vrouwen geen zwak geslacht zijn.
Helemaal mee eens, maar als het op vechten aankomt, moet je toch bij de mannen zijn.
De vrouwtjes brilduikers keken belangstellend toe – aan hun houding te zien met enige stress.

Het viertal zwom eerst wat dreigend om elkaar heen, de mannetjes maakten hun bekende baltsbewegingen
door hun hals op de rug te leggen en de snavel omhoog te steken en daarna vielen ze elkaar aan.
Het duurde allemaal kort, het zijn liefdesschijngevechten, daarna zwommen ze koppelsgewijs weg.

Brilduikers050221C

Brilduikers050221D

Brilduikers050221E

Futen050221

Futen050221A
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Het baltsgedrag van futen is erg spectaculair. En op plassen en in brede sloten vaak te zien.
De partners voeren eerst dansbewegingen uit, die vrijwel synchroon verlopen.
Dan duiken ze onder om verderop een eind van elkaar boven te komen met plantenresten in hun snavel.
Ze zwemmen dan in sneltreinvaart op elkaar af om op het laatste moment hoog uit het water te komen
en elkaar, met soms omstrengelde halzen, hun bruidsschat te laten zien. Vertederend schouwspel.

Watersnip050221
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
De meeste vogels kunnen goed zwemmen, maar een zwemmende watersnip zie je toch niet zo vaak.

Scholekster050221
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
De Starrevaart is een verzamelplaats van scholeksters die vandaar naar hun omliggende broedgebieden vliegen.
Zo’n twintig scholeksters waren al op de Vogelplas aanwezig, gearriveerd uit de delta en uit Engeland.

Kievit050221
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Ook voor kieviten is de Starrevaart een geliefde verzamelplek. Mannetje brengt zijn verenpak in orde.

Waterpieper040221
* Waterpieper, Anthus spinoletta, Water Pipit, Pipit spioncelle, Bergpieper *
Gisteren zag ik een tiental waterpiepers bij de Zevenhuizerplas. Ze broeden in bergen in Zuid- en Midden-Europa.