201218 Nieuwe Driemanspolder

Blauwekiekendief171220B

Blauwekiekendief171220G
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
De Nieuwe Driemanspolder in Leidschendam/Zoetermeer is aangelegd voor waterberging en recreatie.
Zolang de druk van recreanten niet te groot wordt, is het ook een prachtig vogelgebied.
Jammer dat het kijkscherm op een verkeerde plek is geplaatst: te ver van de waterkant.
Veel water en riet, dat heeft een grote aantrekkingskracht op bijvoorbeeld blauwe kiekendieven.
Er worden al weken overwinterende blauwe kieken gemeld. Gisteren zag ik een jagend juveniel mannetje.
Jong: vrij egale bruine bovenvleugels; gelijkende adulte vrouwtjes zijn bleker en hebben een ‘bont’ grijsbruin bovendek.
Mannetje: gele iris; weinig roodbruine veren op onderzijde. Adult mannetje fraai blauwgrijs.
Jonge vrouwtjes hebben op borst en buik veel roodbruine veren en hebben een donkere iris (oude vrouwtjes geelachtig).
Juveniel: bij vogels praat je na het uitvliegen over juveniel tot de eerste volledige rui
naar het volwassen kleed, die is bij kieken in augustus/september van hun tweede kalenderjaar.

Grotezilverreiger141220

Kleinezilverreiger141220
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
Eerder deze week fotografeerde ik daar een grote en een kleine (vliegende) zilverreiger.
Grote zilverreigers zijn erg algemeen in dit gebied, kleine niet. Er foerageerden er drie.

Brandganzen161220
* Brandgans, Branta leucopsis, Barnacle Goose, Bernache nonnette, Weißwangengans *
Waar water is zijn ganzen. Woensdag ter plekke veel Canadaganzen en grauwe ganzen,
overvliegend wat toendrarietganzen en een groep van zo’n tachtig brandganzen.

Knobbelzwaan131220

Kuifeend131220A

Merel131220
* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
* Kuifeend, Aythya fuligula, Tufted Duck, Fuligule morillon, Reiherente *
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Wat een lol kun je hebben als je een bad neemt! Knobbelzwaan en kuifeend in Stompwijk, merel in de tuin.
Het is een jong mannetje. Op de snavel begint de gele adultkleur al te overheersen over de zwarte juveniele kleur.

Hazen151220A

Hazen151220
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
De piek in de paringstijd van hazen, de zgn. rammeltijd, ligt ongeveer van december tot april.
Paringen komen ook buiten die periode voor. Rammen kunnen stevig vechten om een moerhaas te paren.
Je ziet steeds minder hazen en je mag al blij zijn als je er drie ziet rammelen. Zoetermeerse Meerpolder dinsdag.