201113 Honderd snippen

Watersnippen121120A

Watersnippen121120B
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Op het eilandje bij de Starrevaarthut zaten gisteren maar liefst 110 watersnippen. Prachtig gezicht!
Ik kan me niet herinneren ooit zoveel van die langsnavelige vogels op een kluitje te hebben gezien.
Net een stel krioelende kippetjes. Dat is ook de betekenis van de wetenschappelijk naam: hen of kip.
Nu en dan vlogen er groepjes rond, doken in het riet, vlogen weer naar het eilandje, een levendige boel.

Dodaars131120
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Een dodaars in winterkleed vanmorgen op de Starrevaart, opgejaagd door grote neef fuut.
Betekenis wetenschappelijke naam: roodbruinhalzige snelle duiker. Dat klopt helemaal!

Slobeend131120
* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
Eén van onze kleurrijkste eenden, de slobeend. Niet de kleuren maar de brede slobbersnavel is zijn handelsmerk.
Vroeger was zijn wetenschappelijke naam Anas clypeata (schildeend), duidend op de schildvorm van de snavel.
Zijn huidige officiële wetenschappelijke naam (Spatula clypeata) verwijst niet alleen naar de schildvorm
maar ook naar de spatelvorm van de snavel. Een typische broedvogel van veenweidegebieden.

Wildeeenden071020
* Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
‘Eend met platte, brede bek’. Wetenschappelijke namen zijn gebaseerd op Systema Naturae (1758) van Linnaeus.

Smienten121120
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
‘s Winters verblijven er vele honderdduizend smienten in ons land. Hun aantal neemt wel af.
‘Bontgekleurde eend’ betekent de wetenschappelijke naam. Voor de latinisten onder de lezers:
er had moeten staan ‘penelops’ = bontgekleurd. Maar er is vroeger een schrijffout gemaakt:
penelope, naar de vrouw van Odysseus. Volgens voorschrift mag zo’n fout niet hersteld worden.

Middelstezaagbek091120
* Middelste zaagbek, Mergus serrator, Red-breasted Merganser, Harle huppé, Mittelsäger *
Deze ‘duiker met zaagbek’ zag ik maandag bij de Brouwersdam. Een vrouwtje.

Starrevaart121120
* Vogelplas Starrevaart, Birdlake Starrevaart *
Sinds gistermiddag weet ik eindelijk waar de pot met goud staat: langs de Starrevaart!

 
***
Recensie
Vogelaars zijn romantici
Gerard Ouweneel, KNNV Uitgeverij 2020, ISBN 978 90 5011 765 4, € 19,95
Zeventig verhalen van een bevlogen en zeer ervaren vogelaar over de romantiek van het vogels kijken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.