Vogeltrek

Vogeltrek

Auteurs
Mike Unwin en David Tipling

Foto’s
David Tipling e.a.

Vertaling
Nathan Brinkman

Uitgave
Fontaine Uitgevers 2020
288 pagina’s, 24 x 30 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5956 246 2
€ 32,-

Oorspronkelijke titel
Flight of Passage
White Lion Publishing, Londen 2020

Vogeltrek

Een geïllustreerde geschiedenis van de migratie van vogels

Lopend door de duinen zag ik afgelopen weken duizenden vogels overvliegen. Bij mooi weer meer dan bij slecht, maar altijd waren er wel vogels op trek. Overvliegende graspiepers op weg van noord naar zuid, een zwemmende ijseend die al in zijn winterkwartier gearriveerd is. Op waarneming.nl kom je de meest zeldzame vogels tegen die, corona of niet, tientallen vogelkijkers en – fotografen trekken. Wat is toch dat wonderlijke fenomeen dat we ook deze herfst weer zo van nabij meemaken?

‘Vogeltrek’ probeert daar een antwoord op te vinden, maar wat blijft is de verwondering. Het is niet voor niets dat het eerste hoofdstuk ‘Het wonder van de vogeltrek’ heet. Daarin wordt ingegaan op de vraag waarom vogels trekken, verschillende soorten trekgedrag enz. tot bescherming van trekvogels. Heldere kaartjes tonen de trekroutes in het algemeen en van een paar soorten, zoals de grauwe kiekendief, in het bijzonder.

Boeiend is het om te lezen dat analyse van stabiele isotopen in het vogellichaam veel vertellen over afkomst, trekroute en bestemming. Zo kun je uit een veer van een in Spanje gevangen bonte strandloper afleiden dat hij in Siberië uit het ei is gekropen.

Na het eerste algemene hoofdstuk vind je 67 soortbeschrijvingen ingedeeld in groepen van watervogels, zeevogels, kustvogels en steltlopers, zangvogels, roofvogels en uilen en andere vormen van vogeltrek. Niet alleen Europese vogels, maar ook die van andere continenten krijgen een plaats.

Elke soortbeschrijving is opgebouwd volgens een vast stramien. In erg kleine letters iets over afmeting, beschrijving uiterlijk, leefwijze, leefgebied en trek en status. De status vertelt ons of de vogelsoort wereldwijd wel of niet bedreigd is en in welke aantallen hij voorkomt. Dat levert soms verrassende inzichten op. Zoals bij de spreeuw die in ons land afneemt, maar wereldwijd voorkomt met 310 miljoen exemplaren.

In een groter lettertype meer algemene wetenswaardigheden over de soort, maar altijd eindigend in een korte tekst over de bedreiging en kansen van de vogel. Bij elke soort is een kaartje opgenomen. In verschillende kleuren zie je in een oogopslag het broedgebied, de trekroute en het overwinteringsgebied. De tekst is goed leesbaar, maar af en toe slordig geschreven. Het boek biedt een schat aan informatie. De foto’s zijn in het algemeen mooi, maar soms ook onscherp en korrelig zoals die van de ovenvogel.

Al met al een interessant boek om met veel plezier te lezen en te bekijken.

Ko Katsman, 30 oktober 2020