Avifauna van de Biesbosch

Avifauna_Biesbosch

Auteurs
Sander Terlouw, Albert de Jong, Rob Haan,
Hans Gebuis en Reinier Jaquet

Uitgave
Strix uitgeverij 2020
580 pagina’s, 21 x 30 cm, harde omslag
ISBN 978 90 7377 600 5
€ 45

Avifauna van de Biesbosch

De laatste tijd verschijnen er steeds meer boeken met beschrijvingen van gebieden, de ontwikkeling van de streek, de waargenomen soorten enz. met vaak fraaie foto’s. Voor Vogeldagboek is het onbegonnen werk al die wandel- en gebiedsboeken te bespreken. Datzelfde geldt voor het doorgeven van petities en acties. Uitzonderingen vormen uiteraard (inter)nationale boeken en uitgaven van gebieden waar ik regelmatig kom.

In december komt een dikke pil uit met de beschrijving van één van de boeiendste gebieden in Nederland: de Biesbosch. Ik herinner me nog dat ik daar in mijn jonge jaren een eerste blauwborst zag en dat ik voor dagblad De Dordtenaar een recensie schreef van een film over De Biesbosch, waarna ik meteen ook ‘viel’ voor de in die film gespeelde Vier Jaargetijden van Vivaldi.

De Biesbosch is een zoetwatertijdengebied, uniek in zijn soort. Met bevers, zeearenden, visarenden. Het is zich na een ingrijpende herinrichting nog verder als natuurgebied aan het ontwikkelen. Geweldig om er doorheen te trekken, met de auto of – beter – op de fiets.

Ik heb nog maar een stukje van het boek kunnen bekijken. Maar omdat deze avifauna tot 5 december (verschijning 12 december) bij voorintekening (dus goedkoper) te bestellen is, wijd ik er alvast een korte bespreking aan. Het boek telt 580 pagina’s met zo’n zeshonderd foto’s. In het gebied zijn 328 vogelsoorten waargenomen die allemaal besproken worden. Ook aan de geschiedenis van De Biesbosch en de landschappelijke veranderingen wordt veel aandacht geschonken.

AdG, 11 november 2020

***

Het schrijven van een bespreking op basis van een voorpublicatie (boven) is heel anders dan als het boek voor je ligt. Dan zie en voel je (zo’n 2,7 kilo) pas goed wat een monnikenwerk het geweest is om deze avifauna samen te stellen.

De beschrijvingen van alle 328 waargenomen soorten zijn heel uitgebreid en geven behalve lokale ook veel algemene informatie die nuttig is voor alle Nederlandse vogelaars. De meer dan zeshonderd foto’s, verreweg de meeste van (beroeps)fotograaf Hans Gebuis, verlevendigen de tekst heel aangenaam.

Bijzonder interessant zijn de besprekingen over dit grote zoetwatergetijdengebied, dat kan bogen op een rijke, langdurige geschiedenis met grote veranderingen in het landschap. In de oorlog werden mensen naar Zuid-Nederland via De Biesbosch in veiligheid gebracht. Mijn vader speelde daar een actieve rol bij. Mede daarom heeft het begrip ‘Biesbosch’ altijd een speciale klank voor me gehad.

Begrijpelijk dat zo’n gebied van veel water en begroeiing een lange historie kent van vang- en jachttechnieken. In het hoofdstuk ‘van schieten naar systematiek’ over vogelvangers en vogelaars zijn de ontwikkelingen van het bejagen tot het bekijken van vogels opgetekend.

De eerste druk van dit prachtige boek is uitverkocht. In januari 2021 verschijnt de tweede druk.

AdG, 29 december 2020