De Liereman

De_Liereman

Auteur
Achilles Cools

Uitgave
Uitgeverij Atlanta 2020
324 blz, 13 x 21 cm
ISBN 978 94 6406 194 9
€ 15
Ebook € 7,50

De Liereman

De Liereman is een uniek afwisselend natuurgebied in de Kempen. Liereman is de volksnaam voor de daar al decennialang uitgestorven prins van de heide, het korhoen; vanwege de onherroepelijke schending van het landschap door de moordende landbouw en de stijgende temperatuur zijn ze naar het koele Noorden vertrokken. Achilles Cools woont aan de rand van De Liereman. Geen wonder dat zijn hoofdpersoon, Bram Bastian, als bijnaam Liereman heeft.

Het boek is een paperback. 324 pagina’s dik. Tot zover de koele gegevens. Want van het lezen van deze, voor een groot deel op ware gebeurtenissen gestoelde, roman krijg je het warm, bloedheet soms, van schaamte en ergernis over de mens die verkrachtend zijn sporen nalaat. Bram is de dramatische figuur die kortstondig de toppen van het geluk bereikt, maar die veel vaker in grotten van ellende en wanhoop belandt.

Liereman is sterk verbonden met het fraaie (natuur)gebied waar hij woont, met een door zijn tirannieke vader gedomineerde jeugd. Hij wordt een succesvol danser, hij danst als een baltsende korhaan. Hij reist over de wereld, vindt intens geluk en verterend, niet te verwerken verdriet. Al is het ‘maar’ een roman, het geeft zo’n ruw beeld van de wrede medemens en van het ongeluk dat iemand kan treffen, dat het diep in je eigen gevoel doordringt.

Bram maakt alles mee wat je niemand gunt. In al die moeilijke jaren is De Liereman zijn rustpunt, klinkt het hanengebolder als troost in zijn hoofd. Hij ondergaat de doodsstrijd van het landschap maar tot het laatst van zijn leven blijft hij strijdbaar, hij vecht tegen dierenleed en de aftakeling van de natuur. Helaas moet (ook) Cools tot de conclusie komen dat de rampspoed onafwendbaar lijkt.

De Liereman verhaalt over de eeuwige strijd tussen goed en kwaad, gaat over de uitersten tussen hartstocht en leed. Zowel tussen mensen onderling als tussen mens en natuur. In zijn roman overheerst de zwartheid, met lichtpuntjes in de vorm van liefde en genegenheid.

Het boek beschrijft actuele thema’s, waarin de grote brand dit jaar in De Liereman razend knap is verwerkt. Aan het slot schakelt de natuur zelf de boze mens uit. Dat geeft een zekere voldoening in deze indrukwekkende schets van het doembeeld over onze toekomst. Kortom: een geweldige roman met diepgang. Het expressieve taalgebruik maakt vele passages zeer indringend, met onverwachte wendingen.

AdG, 6 oktober 2020