200622 Vadermus

Huismussen210620
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
In het voorjaarsgeweld van ‘spannende’ vogels als roerdomp, woudaap en baardman,
zou je onze huismusjes bijna vergeten. Maar gisteren in onze tuin, op Vaderdag,
was deze pa druk bezig met het voeren van drie jonge vogels. Ze broeden niet in de tuin,
maar ze weten wel waar ze kruimels en zaadjes kunnen vinden! Echte huisvogels.

Kluten190620A

Kluut_Waterhoen190620
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Vrijdag. Het gaat nog steeds goed met de vier kluutjes op de Benthuizerplas: ze zijn al ijverig
de omgeving aan het verkennen en overgezwommen naar een ander eilandje. HIER EEN FILMPJE.
Hun ouders verdedigen de kuikens fanatiek, vooral tegen de talloze kokmeeuwen uit de kolonie.
Maar ook waterhoentjes worden op afstand gehouden en zelfs meerkoeten wijken voor hun snavels.

Roerdompen190620C

Roerdomp190620F
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Zo dicht bij huis en zoveel roerdompen: ze trekken als een magneet aan me.
Deze roerdomp heeft net voedsel van zijn moeder gekregen en bedelt om meer.
Het vrouwtje geeft daar gehoor aan en stijgt meteen op voor een nieuwe voedselvlucht.
Vanmorgen, ondanks wind en omgevingslawaai, de ZACHTE BEDELROEP kunnen opnemen.

Hermelijnvlinder_juni2020_coll

Hermelijnvlinder170620
* Hermelijnvlinder, Cerura vinula, Puss Moth, Queue fourchue, Große Gabelschwanz *
Zoals bij veel vlinders het geval is, vervellen de rupsen zich diverse malen
(de meeste zo’n vier keer) voordat ze zich als pop verbergen; daaruit komt de vlinder.
Ook de rups van de hermelijnvlinder vervelt regelmatig: van geheel zwart (niet op foto)
tot roodachtig, groenachtig en uiteindelijk naar een fraaie, grote rups. Inzet: een eitje.

Spitskopje090620
* Spitskopje spec, Conehead spec, Conocephalus spec, Conocéphale spéc, Schwertschrecke unbest *
Ook in het Bentwoud deze larve van een spitskopje, een algemeen voorkomende sprinkhaan.
Er is nog geen verschil beschreven tussen de nimfen van het gewoon spitskopje
en van het zuidelijk spitskopje, dat aan een opmars naar het noorden van het land is begonnen.

Ruigelathyrus180620
* Ruige lathyrus, Lathyrus hirsutus, Hairy Vetchling, Gesse hérissée, Rauhaarige Platterbse *
Dit kleine, mooie plantje komt van oorsprong voor in Midden- en Zuid-Europa.
In Nederland is het een zeer zeldzame vlinderbloemige in het zuiden van Limburg.
Toch komt ruige lathyrus voor op enkele andere plekken in ons land, waarschijnlijk aangevoerd.
Ook het Bentwoud staat er vol mee. Je mag aannemen dat bij de aanleg van het bos,
waarbij veel grond is aangevoerd en verplaatst, de plant zich heeft verspreid.
Goed kenmerk van deze lathyrussoort zijn de driekantige stengels.

 
***
Recensie
Fwiet!Fwiet!

Begijn Le Bleu, Uitgave Sterck & de Vreese 2020, ISBN 978 90 5615 593 3, € 22,90
Een onderhoudend boek met prachtige tekeningen over de belevenissen van een vogelaar-cabaretier.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.