Aalscholver – Phalacrocorax carbo – Great Cormorant

Aalscholvers050618_mp3
Aalscholverkolonie met het doorlopende gebedel van de kuikens en de diepe keelklanken van de ouders.
Verder zijn o.m. te horen: tjiftjaf, zwarte kraai, koolmees, Cetti’s zanger en blauwborst.
Koornmolengat, Zevenhuizen, 1 april 2020.