200324 Bruine kieken en fitissen

Bruinekiekendief240320
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
De bruine kiekendieven, zoals dit mannetje vanmorgen, zijn ook in hun broedgebied gearriveerd.

Havik240320
* Havik, Accipiter gentilis, Northern Goshawk, Autour des palombes, Habicht *
In de verte hoorde ik haviken baltsen maar deze, nog jonge vogel, vloog hoog over.

Vergeleken met talloze andere mensen heb ik niets te klagen in dit coronatijdperk.
Ik houd goed afstand, doe nu en dan een boodschap, pak soms de fiets of de auto
en mijd vogelhutten en populaire plekken waar vaak vogelaars en fotografen komen.
Geen/nauwelijks contacten met andere mensen, zo hoop ik alles gezond te houden. Iedereen sterkte!

Vanmorgen, met hier een daar een ijsvliesje op stilstaand laag water,
genoten van baltsende en broedende kieviten. Ook ganzen zitten op eieren;
grutto’s, tureluurs en de meeste scholeksters nog niet. Vier bruine kiekendieven,
een tiental buizerds, drie sperwers, (baltsende) haviken, een boel torenvalken.
Voor het eerste hoorde ik (twee) fitissen zingen. Een overvliegende purperreiger.
Meeuwen vechten in hun kolonies om de beste broedplaatsen. De vogels vieren wel feest!

Gruttos240320
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Grutto’s broeden later dan kieviten, koppelgewijs zoeken ze nu naar voedsel.

Kieviten240320
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Kieviten zitten al volop op de eieren. Nu en dan ruziën mannetjes met elkaar.

Kievit190320
Dit is een mannetje dat bij het nest met strootjes aan het smijten is.
Ook vrouwtjes vertonen dit gedrag, dat koddig is om te zien. HIER een filmpje van vrouwtje.

Scholeksters240320
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Ik dacht al een scholekster op het nest te zien, dit paartje is nog niet zover.

Koolmees210320
* Koolmees, Parus major, Great Tit, Mésange charbonnière, Kohlmeise *
Deze koolmees plukte een sigaar van onderen naar boven helemaal kaal.
Overduidelijk een mannetje in broedkleed: brede ‘stropdas’ en grote zwarte buikvlek.

Haas190320A
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Deze haas wringt zich in allerlei bochten om maar niets van de weidevogels te missen…

 
***
Recensie
Hayman’s zakgids Vogels
Hayman en Hume, Kosmos Uitgevers 2020, ISBN 978 90 2157 5353, € 17,50
Klein maar fijn: de Hayman’s zakgids Vogels is mijn vaste begeleider op al mijn vogeltripjes.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.