Grutto – Limosa limosa – Black-tailed Godwit

Dat zie je niet zo vaak: grutto’s in de sneeuw! Oostbroekpolder Zoeterwoude, 1 april 2022.
Foeragerende grutto in De Wilck, 4 maart 2022.
Vroeg paartje grutto’s in De Wilck, Benthuizen. 3 maart 2021.
Vrouwtje grutto, De Wilck, Benthuizen. 11 maart 2020.