190920 Nog stil in de polders

Roerdomp200919
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Roerdompen zie je vrijwel uitsluitend in rietvelden. Tot mijn grote verrassing vloog vanmiddag
in Stompwijk zo’n rietstier op langs de rand van een maisveld en dook er middenin.
Zou de vogel soms ‘denken’ dat die lange maisstengels hetzelfde zijn als rietstengels?
Ik ken het gedrag van de roerdomp goed genoeg om te weten dat je een kwartiertje moet wachten.
Toen kwam de vogel inderdaad tevoorschijn, vloog weg en ging een eindje verderop foerageren
in een dicht begroeide sloot langs het maisveld. Op grote afstand kon ik een paar foto’s maken.

Vorige week op Texel leek de vogeltrek al flink op gang te zijn gekomen,
maar in ‘mijn’ polders in het westelijk deel van het Groene Hart is het nog erg stil.
Gisteren zag ik wel flink wat buizerds in groepen al cirkelend zuidwaarts trekken.
Ook hoor ik veel roodborstjes zingen, ongetwijfeld trekvogels elders uit Europa
die hier komen overwinteren; een flink deel van onze roodborstjes is naar het zuiden.
Volgende week wordt het wisselvalliger weer en verwacht ik ook meer wintervogels.

Smienten200919
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
De eerste smienten zijn gearriveerd, nog in eclipskleed (overgangskleed).
Binnenkort zullen er duizenden fluiteenden onze polders en plassen verlevendigen. Starrevaart, vanmorgen.

Goudplevier110919
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
De veren van deze plevier zijn met goud bekleed, de naam is dus logisch.
Foto op Texel, waar ik flinke aantallen zag. In mijn omgeving nog maar een klein aantal.

Watersnippen180919A
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Twee watersnippen op het schelpeneilandje van vogelplas Starrevaart, Leidschendam.

Kleinezilverreiger310719A
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
In navolging van grote zilverreigers duiken in ons land ook steeds meer kleine zilverreigers op.
In Zevenhuizen, waar ik deze foto heb gemaakt, hebben ze dit jaar zelfs gebroed!

Groenpootruiter130919A
* Groenpootruiter, Tringa nebularia, Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel *
Groenpootruiters jagen langs waterkanten op insecten, zoals hier in het Bentwoud, Benthuizen.

Sperwer190919
* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber *
In weidevogelreservaat De Wilck in Benthuizen volgde deze sperwer aandachtig foeragerende spreeuwen.
Even later vloog hij op, viel de groep aan en dook met een spreeuw in zijn klauwen een slootkant in.

Steenuil180919
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
Onder de parasol, al scheen de zon even niet toen ik deze steenuil woensdag fotografeerde.

Oranjerodestropheria180919
* Oranjerode stropharia, Leratiomyces ceres, Redlead Roundhead, Strophaire orangée, Orangeroter Träuschling *
Een jonge oranjerode stropharia op een houtsnipperpad in het Zoetermeerse Prielenbos.
Hoewel al een eeuw in ons land (1914) wordt dit mooie zwammetje nog als invasie exoot bestempeld.
De paddenstoel uit Australië heeft waarschijnlijk via schepen ons land en daarna Europa gekoloniseerd.

 
* De drie jonge katjes *
In het vorige Vogeldagboek vertelde ik over de drie kittens in een maisveld in Hazerswoude.
Zaterdag en zondag heb ik ze daar gezien, dinsdag alleen de rode kat, waarschijnlijk een kater.
De Dierenambulance Alphen aan den Rijn, met wie ik contact heb over het drietal,
is wezen kijken en denkt dat het om verwilderde katjes gaat waar de moeder wellicht nog bij is.
In elk geval wordt er (nog) geen actie ondernomen. Bedankt voor de vele reacties en suggesties!