190402 Bruine kiek en zomertalingen

Bruinekiekendief300319B
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Zaterdagmiddag zag ik de eerste bruine kiekendief in het Bentwoud vliegen.
Bruine kiekendieven overwinteren voor het grootste deel in Noord-Afrika.
Dit mannetje was een voorloper: in de dagen erna volgden al snel meer bruine kieken.
Vorig jaar broedden er diverse paartjes van deze grote roofvogel in het Bentwoud.
Je mag aannemen dat ze ook dit voorjaar geschikte nestelplaatsen kunnen vinden.

Zomertalingen020419
* Zomertaling, Spatula querquedula, Garganey, Sarcelle d’été, Knäkente *
Ook in hun broedgebied was dit paartje zomertaling gearriveerd. Vanmorgen.
Deze kleine eenden overwinteren in tropisch Afrika in vochtige gebieden rond rivieren en meren.
De zomertaling is erg gevoelig voor verstoring en heeft het daarom zwaar te verduren
in ons land met de vele bouwactiviteiten, toenemende recreatie en de agrarische werkzaamheden.

Patrijs010419
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Vlak achter een hek scharrelde gisteren een koppeltje patrijzen. Tussen de planken door
kon ik vanaf een meter of vijf het mannetje precies op de foto krijgen.

Roodborsttapuit280319
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Vrouwtje roodborsttapuit vorige week in het Buytenpark, Zoetermeer.

Fuut190319A
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Karakteristieke houding van een fuut met zijn kop op het water. Starrevaart.

Grasbij300319
* Grasbij, Andrena flavipes, Yellow-legged Mining Bee, Andrène à pattes jaunes, Gemeine Sandbiene *
Ben de laatste tijd wat beter op (gras)bijen gaan letten. Vooral in het Bentwoud
komen grasbijen op veel plekken voor, meestal in wat kleinere kolonies. Dit is een vrouwtje,
te zien aan de brede oranje beharing (scopa) aan de achterpoot waarmee ze stuifmeel vervoert.

Zwartkopmeeuw300319ID-2
* Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus, Mediterranean Gull, Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe *
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Foto en tekst Inge Duijsens: Zaterdag zijn we thuisgekomen van onze vakantie in de Franse Pyreneeën.
We hebben overnacht in de plaats Beaugency in een oude abdij, mooi gelegen aan de rivier de Loire.
Bij de fraaie oude brug is een prachtig gebied waar je langs de snelstromende rivier kunt lopen.
In de rivier liggen eilandjes waar veel vogels een broedplaats hebben gevonden, ik zag daar onder meer
tientallen zwartkopmeeuwen, vaak samen met kokmeeuwen. Van een afstand lijken beide meeuwen op elkaar,
een volwassen zwartkopmeeuw heeft echter geen zwarte vleugelpunten en een echt zwarte kop,
in tegenstelling tot de kokmeeuw (kader). De oorsprong van de zwartkopmeeuw ligt rond de Zwarte Zee
maar intussen komt de vogel in vrijwel heel Europa voor. Bij ons schommelt het aantal broedparen
tussen de 1400 en 2500, voornamelijk op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden (gegevens Vogelatlas).

 
***
Recensie
Het dwarse vogelboek

Siegfried Woldhek, Uitgeverij Podium 2019, ISBN 978 90 5759 966 8, € 29,99
De bekende illustrator Siegfried Woldhek maakte een ‘dwars’ vogelfotoboek met heel aardige teksten.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.