190215 De terugkeer van de koning

Gruttos150219B

Gruttos150219C

Gruttos150219
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
De Koning van de Weide is, vroeg, uit zijn winterverblijf teruggekeerd in zijn broedgebied!
De eerste vier grutto’s zag ik woensdag in de Voorofsche Polder in Waddinxveen.
De komende dagen verzamelen ze zich in plasdrasgebieden om uit te rusten en te socialiseren.
Het duurt dan meestal niet lang meer voordat ze opduiken in de buurt van hun nestplaatsen.
Zeker als het weer zo zacht en zonnig blijft als de meteorologen ons doen geloven.
De foto’s heb ik vanmorgen in de Polders Poelgeest gemaakt. Er zaten al 28 vroege grutto’s.

De eerste weidevogels zijn gearriveerd in hun broedgebieden: scholeksters en grutto’s.
Kieviten zijn heel de winter in de buurt gebleven, tureluurs komen wat later.
Scholeksters overwinteren niet in hun broedgebied in het binnenland maar trekken weg.
Op de Wadden en in de Delta kan je ze ‘s winters in grote aantallen zien.
Jonge vogels trekken nog verder weg. Onder normale weersomstandigheden zijn scholeksters
weer aan het eind van de winter (februari/maart) terug in hun broedgebieden.

Woensdagmiddag zag ik de eerste drie scholeksters in weidevogelreservaat De Wilck.
Een paar was druk bezig met het draaien van kuiltjes in het gras. Oefenen voor het grote werk?
Het duurt nog wel enkele weken voordat de eerste eieren worden gelegd, zo in april.
Maar het maken van schijnnesten dient kennelijk om de paarband te verstevigen.
Eén van de schollies pakte telkens een sprietje of iets anders en wierp dat weg,
met een zijdelingse slinger. Dat had ik vaak bij kieviten gezien, niet bij scholeksters.
Ook dit gedrag zal alles te maken hebben met de huwelijksvoorbereidingen.

Scholeksters130219_coll

Scholeksters130219
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Boeiend baltsgedrag van scholeksters (foto’s gemaakt op grote afstand, grauw weer):
kuiltjes draaien en het wegwerpen van sprietjes. Dat laatste was lastig te fotograferen.

Ekster130219A

Ekster130219
* Ekster, Pica pica, Common Magpie, Pie bavarde, Elster *
Niet alleen kieviten en scholeksters smijten met takjes. Deze ekster bij de Zevenhuizerplas
keerde woensdag tal van bladeren om en smeet ze weg. Op zoek naar een lekkere hap. Een larf!

Ooievaars_763_M6280_090219
* Ooievaar, Ciconia ciconia, White Stork, Cigogne blanche, Weißstorch *
Op de voorgrond het vrouwtje ooievaar van het nest aan het Spookverlaat in Hazerswoude.
Ze bereikt dit jaar de respectabele leeftijd van dertig jaar! De vogel is op 13 juni 1989
als nestjong geringd in Diergaarde Wassenaar. Eerst heeft ze jongen grootgebracht in Avifauna,
vanaf 1997 heeft ze het paalnest met meerdere partners bewoond dat in 1981 was geplaatst.
Op de achtergrond (waarschijnlijk) haar huidige partner, een jong mannetje uit België.
De vogel is op 26 juni 2013 als nestjong geringd in het Zwin in West-Vlaanderen.

 
* Vogelnamen gewijzigd *

Taxonomen zijn biologen die zich bezighouden met de naamgeving van organismen.
Telkens als er nieuwe inzichten ontstaan, worden namen aangepast. In de twintig jaar
dat Vogeldagboek dit jaar bestaat, heb ik al vele wijzigingen moeten aanbrengen.
Vroeger werden verwantschappen vastgesteld op basis van de bouw en de vorm (morfologie).
Tegenwoordig worden verwantschappen voornamelijk bepaald via genetische overeenkomsten.

Onlangs zijn de wetenschappelijke namen van diverse vogelsoorten aangepast.
In Vogeldagboek betekent dat wijzigingen voor: Zomertaling, Spatula querquedula;
Slobeend, Spatula clypeata; Bronskopeend, Mareca falcata; Krakeend, Mareca strepera;
Smient, Mareca penelope en Alpengierzwaluw, Tachymarptis melba. KLIK HIER voor de complete namenlijst.
 

Damhert190212ID
* Damhert, Dama dama, Fallow Deer, Daim européen, Damhirsch *
Foto en tekst Inge Duijsens: Dinsdag heb ik een wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen gemaakt
met als vertrekpunt ingang Zandvoort. Direct bij het hek stond dit damhert te wachten.
Hij stond zo stil en dichtbij dat ik eerst even dacht dat het een wassen beeld was.
Later kwamen we nog een bok tegen die zich goed liet benaderen. Heerlijk gewandeld, dat ga ik vaker doen!

 
***
Recensie
Planten van hier
Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora

Henny Ketelaar, KNNV Uitgeverij 2018, ISBN 978 90 5011 669 5, € 27,95
Een mooi en interessant doe-boek over het aanleggen en beheren van kruidenrijke, inheemse vegetaties.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.