Planten van hier

Planten van hier

Auteur
Henny Ketelaar e.a.

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2018
264 pagina’s, 22 x 30,5 cm
ISBN 978 90 5011 669 5
€ 27,95

Planten van hier
Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora

Met de ondertitel wordt dit mooie boek eigenlijk te kort gedaan. Het is namelijk veel meer dan een praktijkboek over het aanleggen en beheren van kruidenrijke vegetaties van inheemse oorsprong. Dat onderdeel komt vooral in het laatste deel aan de orde. Maar de twee andere delen zijn minstens zo interessant.

In het eerste deel wordt uitgelegd waarom het behoud en de verbetering van de leefomstandigheden van onze inheemse flora (planten, struiken, bomen) zo belangrijk is. De rijke biologische diversiteit van planten en dieren die zich in duizenden jaren in ons land ontwikkeld heeft, is in relatief korte tijd enorm aangetast door de mens. Omdat planten aan de basis van de voedselketen staan, bedreigt hun achteruitgang ook insecten, dieren en ten slotte ook de mens.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het laten terugkeren van inheemse flora. Er wordt in dat verband in ‘Planten van hier’ aandacht geschonken aan Het Levend Archief, een ambitieus programma dat onder andere een nationale zadencollectie beheert, en aan de Science4Nature herstelprojecten.

In deel twee worden vijftig inheemse planten nader belicht, met onder andere aandacht voor de praktische toepassingsmogelijkheden van de verschillende soorten in privétuinen en in openbaar groen.

Het derde deel nodigt, zoals gezegd, uit om zelf de handen uit de mouwen te steken om een kruidenrijke vegetatie aan te leggen, met aanwijzingen voor zowel professionele groenbeheerders, voor de landbouw, als voor particulieren en vrijwilligers.

‘Planten van hier’ staat vol met prachtige foto’s, vooral van bloemen en van de insecten die van die bloemen leven. De vormgeving van het boek nodigt uit tot urenlang lees- en bladerplezier, en hopelijk ook tot actie van de lezer. Ons land kan best wat extra inheems groen gebruiken!

Ronald Klingers, 15 februari 2019