181123 Koereigers in Boskoop

Koereiger231118
* Koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret, Héron garde-bœufs, Kuhreiher *
In de polders tussen Boskoop en Bodegraven foerageren al enkele weken koereigers.
Vier of vijf. Dat is best een flinke groep voor dit, in ons land, zeldzame reigertje.
Wereldwijd bekeken is het een talrijk voorkomende vogel. Alleen Antarctica mijden ze.
Vanmorgen trof ik er vier langs de Wijkdijk in Boskoop, druk zoekend naar insecten en diertjes.
Ze lopen graag tussen koeien en ander vee, jagend op de insecten die grazend vee opwerpen.

Koereiger231118A

Koereigers231118

Wintertaling211118B
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *
Mannetje wintertaling zijn vleugels drogend na een bad gisteren in De Wilck.

Bietenakker211118_coll
* Bietenakker, Beta vulgaris, Beet Field, Champ betterave, Rübenfeld *
Nog niet zoveel jaar geleden foerageerden er volop kleine zwanen op aardappel- en bietenresten.
Zoals veel vogels ‘s winters nog etensresten vonden op niet geploegde graanakkers.
Bouwland werd meestal pas omgeploegd als het gevroren had en de grond hard genoeg was
om de machines hun werk te laten doen. Tegenwoordig wordt de (grond)waterstand laag gehouden
zodat zware tractoren het grootste deel van het jaar de landerijen kunnen bewerken.
Foto: de bieten zijn nog maar net gerooid of de akker wordt al weer omgeploegd. Woensdag.
In ‘mijn’ westelijk deel van het Groene Hart zie je dan ook weinig kleine zwanen meer.

Aalscholver171118ID
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Foto en tekst Inge Duijsens: Zaterdag naar de Lepelaarshut bij de Lepelaarsplassen in Almere geweest.
Eerst konden we niet bij de hut komen, want de twee bruggen die toegang tot de hut geven,
waren voor de komende negen maanden gesloten. Daarna via het bezoekerscentrum De Trekvogel
na een mooie wandeling van zo’n 1,5 km alsnog de hut kunnen bereiken. De hut geeft een fraaie uitkijk
op het hart van de Lepelaarsplas, waar zo’n veertig wilde zwanen in de verte te zien waren.
Op een eilandje zat een groep aalscholvers waarvan een deel in groepsverband ging vissen.
Ze zwommen in één lijn naar de kant en vingen ondertussen vele visjes. Een mooie samenwerking!
Het riet reflecteerde de lage zon waardoor een mooi patroon met gouden strepen op het water ontstond.

 
***
Recensie

Bedreigde vogels in Nederland
Vogels van de Rode lijst in hun leefgebied

Kwak e.a., KNNV Uitgeverij 2018, ISBN 978 90 5011 668 8, € 24,95
Een (triest) overzicht van de huidige stand van zaken met sterk afnemende vogelsoorten.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.