181128 Grauw

Goudplevieren271118

Goudplevieren271118B
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
Het is een prachtig gezicht als duizenden vogels boven De Wilck zwermen,
opgejaagd door roofvogels. Als een slechtvalk over het gebied jakkert,
is binnen de kortste keren de lucht over een afstand van een paar kilometer
bedekt met in paniek rondvliegende vogels, zoals deze goudplevieren.
Het is onmogelijk een nauwkeurige schatting te maken, daarvoor vliegt alles te verspreid.
Ik heb gisteren geprobeerd de goudplevieren te ‘tellen’: tussen de 2500 en 3000!

Nee, kleurrijke natuurfoto’s maken met dit grauwe weer is schier onmogelijk.
In weidevogelreservaat De Wilck in Benthuizen/Hazerswoude wemelt het van de vogels.
Vele duizenden goudplevieren, kieviten, ganzen, smienten, krakeenden, spreeuwen.
Een slechtvalk, waarschijnlijk twee slechtvalken, jut(ten) de boel vaak op
met indrukwekkende aantallen vogels op de vleugels. Een plezier om te zien,
maar het valt tegen om dat gevoel met grijzige foto’s op u, lezers, over te brengen.

Slechtvalk271118
* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
Deze slechtvalk diep in De Wilck was gisteren één van de jagers die grote paniek veroorzaakten.
Een vogel in de verte met wit op de wang en een ‘hoge rug’? Grote kans dat het een slechtvalk is.

Wulp271118
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Große Brachvogel *
Gisteravond las ik dat Vogelbescherming en Sovon 2019 hebben uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp.
Binnenkort hoop ik wat extra foto’s van wulpen te maken, voorlopig deze van gisteren in De Wilck.
Zoals met alle weide- en kustvogels gaat het ook met de wulp in ons land slecht. Tijd voor steun!

Brilduiker261118
* Brilduiker, Bucephala clangula, Goldeneye, Garrot à œil d’or, Schellente *
Vrouwtje brilduiker maandag op Vogelplas Starrevaart. Grauwer kan je ze niet fotograferen…

Grotebontespechten251118ID
* Grote bonte specht, Dendrocopos major, Great Spotted Woodpecker, Pic épeiche, Buntspecht *
Foto en tekst Inge Duijsens: Je kunt zelden twee volwassen grote bonte spechten
poserend op één foto krijgen, want ze maken meestal ruzie. Het mannetje (rechts)
is goed herkenbaar aan de rode vlek op zijn achterhoofd; bij het vrouwtje ontbreekt die,
zij heeft een geheel zwarte kruin. Foto zondag in een boshut in Noord-Brabant.

 
***
Recensies
Pakjesavond is een gunstig moment om een leuk en leerzaam jeugdnatuurboek te schenken! Zie pagina Recensies.

Roots doe-boek vogels
Kleuren * Puzzelen * Raden * Ontdekken
Geert-Jan Roebers, Fontaine Uitgevers en New Skool Media 2018, ISBN 978 90 5956 855 6, € 15,99
Een rijk en fraai geïllustreerd boek vol met leuke en leerzame spelletjes voor kinderen vanaf 8 jaar.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

De tapuit
Herman van Oosten, Atlas Contact 2018, ISBN 978 90 450 3651 9, € 21,99
Een bijzonder boeiend boek over een uitstervend broedvogeltje, de tapuit.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.
 

Stop jacht op weidevogels!
De Bond Friese VogelWachten heeft het initiatief genomen om de jacht op weidevogels te verbieden.
Landen als Nederland en België doen hun uiterste best om soorten als grutto en wulp te beschermen,
maar in Zuid-Europese landen worden ze nog volop geschoten en gegeten. Ook hangt de dreiging in de lucht
dat Frankrijk de jacht op uitstervende weidevogels heropent. Dat moet natuurlijk voorkomen worden.
Daarom ondersteunt Vogeldagboek van harte de petitie van de BFVW om bij het Europees parlement
aan te dringen op een totaal jachtverbod in Europa op weidevogels. TEKEN HIER, ik heb het al gedaan.