Zet de berm in bloei voor de bij

Zet-de_berm_in_bloei

Auteur
IVN Westerveld

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2018
112 pagina’s, 17 x 20,5 cm
ISBN 978 90 5011 658 9
€ 17,95

Zet de berm in bloei voor de bij
Praktische handleiding voor organisatie en uitvoering van vriendelijk bermbeheer

Het gaat in ons land niet goed met de insecten, en zeker ook niet met bijen en hommels. Dit wordt met name veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen in de landbouw en door particulieren, en door verslechtering van de habitat: monotone gebieden, zonder veel verschillende bloeiende planten en met weinig nestgelegenheid.

Overal zijn er gelukkig initiatieven om iets aan de achteruitgang van de bijen te doen. Zo besloot IVN Westerveld om zijn 25-jarig jubileum kracht bij te zetten door een project op te starten om de bermen en de woonomgeving in de gemeente Westerveld bijvriendelijk in te richten, om daarmee de leefomstandigheden voor solitaire bijen, hommels en de honingbij te verbeteren.

IVN Westerveld kwam op dit geweldige idee nadat een van de bestuursleden het inspirerende boek van Dave Goulson ‘Een verhaal met een angel’ had gelezen. Het is het IVN gelukt om contact te leggen met deze hommelgoeroe, die bereid was om als discussieleider op het startsymposium op te treden. Dat was een prima zet!

Van dit project is een praktisch en zeer leesbaar boekje gemaakt, bedoeld voor actieve vrijwilligersgroepen die de bij willen helpen, inclusief een verwijzing naar een handige digitale werkmap met kant-en-klare handleidingen.

Maar ik denk dat dit boekje daarnaast ook bruikbaar kan zijn voor individuele natuurliefhebbers die de bijen willen helpen en voor vrijwilligersgroepen die een ander natuurproject willen opzetten, want de aanbevelingen en tips voor het opzetten van een project laten zich zonder grote moeite vertalen naar andere natuurdoelen.

Ronald Klingers, 11 juni 2018