180412 Kille aankomst

Tapuit120418A
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
De voorjaarstrek van de tapuiten komt stroef op gang. Dit mannetje zag ik vanmorgen in Stompwijk.

Boerenzwaluw120418
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Nog maar kort gearriveerd uit het warme Afrika troffen de boerenzwaluwen (ook) vandaag een kille dag.

Visdief100418
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Ook de eerste visdiefjes zijn aangekomen. Ze doen het nog even rustig aan. Buytenpark Zoetermeer.

Rietzanger100418
* Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus, Sedge Warbler, Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger *
Rietzangers gaan ook nog niet voluit maar ze laten zich al wel horen. Ook dinsdag in Buytenpark.

Meerkoet100418
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
Deze slimme meerkoet in Zoetermeer heeft onder een soort tafeltje een droge broedplek ingericht.

Zwartkop_Blauwborst110418
* Zwartkop, Sylvia atricapilla, Blackcap, Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke *
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Diverse lezers dachten dat het onlangs door mij per ongeluk aan iedereen verzonden privébericht
een quizvraag was… Dat was niet zo, maar hier het antwoord: inderdaad een paartje zwartkoppen.
Gisteren fotografeerde ik in het Bentwoud dit mannetje zwartkop met op de achtergrond een blauwborst.

* Vogeldagboekquiz *


Er waren slechts twee goede antwoorden op de geluidsvraag: zingende putters. De meeste lezers
noemden sijsjes, ook spreeuwen en mussen. Een grote groep putters, soms tussen de 150 en 200,
zag ik gedurende enkele weken in het Bentwoud. Ze zaten regelmatig massaal te zingen in de bomen
van het losloopgebied voor honden om vervolgens in de lage begroeiing ernaast te duiken om te eten.
Hier een kort filmpje van de grote groep foeragerende putters in het Bentwoud.

Vogeldagboekquiz120418jpg
Agatha Windig is een lezeres van Vogeldagboek en ze fotografeerde deze vogel op 2 april
in haar tuin in Rochester (staat New York). Een opzoekraadsel, voor de liefhebbers!

Gevlektehoningspeurder010218ID
* Gevlekte honingspeurder, Indicator maculatus, Spotted Honeyguide, Indicateur tacheté, Tropfenbrust-Honiganzeiger *
Foto en tekst Inge Duijsens: Deze gevlekte honingspeurder heb ik in februari in Gambia gefotografeerd.
Dit is de zeldzaamste van de drie honingspeurders die in dat land voorkomen.
Honingspeurders zijn broedparasiterende vogels, die bijvoorbeeld een spechtennest gebruiken
om hun ei in te leggen. Het ei komt altijd als eerste uit omdat het al in het lichaam bebroed is.
Honingspeurders kunnen mensen naar een bijennest leiden met geluidjes en speciaal gefladder.
Vervolgens profiteert de vogel van de restjes honingraat wanneer iemand het bijennest uit de boom haalt.