180409 Snorren

Snor080418
* Snor, Locustella luscinioides, Savi’s Warbler, Locustelle luscinioïde, Rohrschwirl *
Als je een monotoon gesnor in de rietkragen hoort, is de snor aan het zingen.
Het is een onopvallend, bruin vogeltje dat zich niet altijd makkelijk laat zien.
Zijn zang kan hij minutenlang aanhouden, dan een korte pauze, en dan weer, soms eindeloos.
Deze vogel bij de Zevenhuizerplas heb ik dit weekend regelmatig gehoord, eenmaal gezien.
De sprinkhaanzanger heeft een scherpere ratel en zit vooral (onzichtbaar) in struiken.

Rietgors080418
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Rietgorzen hebben, zoals alle gorzen, een prachtig verenkleed waarmee ze graag showen.

Winterkoning080418
* Winterkoning, Troglodytes troglodytes, Wren, Troglodyte mignon, Zaunkönig *
Klein maar onvervaard: de winterkoning kan een enorme keel opzetten. Ook Zevenhuizerplas.

Kleineplevier080418A
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Dit kleine familielid van de kievit is een echte pioniersvogel: hij zoekt ruige plekjes op,
vaak nog niet bebouwde terreinen, om er een kuiltje te maken waar zij vier eitjes in legt.
Door de uitgebreide bebouwing is de kleine plevier in mijn omgeving sterk in aantal gedaald.
Maar hier en daar zie ik ze nog wel eens plevierachtige scharrelen, zoals gisteren.

Patrijs080418D

Patrijs080418
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Wat voor kleine plevieren geldt, geldt nog sterker voor patrijzen, die wel plaatsgebonden zijn.
Op Bedrijvenpark Prisma in Bleiswijk worden de laatste percelen in hoog tempo volgebouwd.
Ik zie daar nog wel patrijzen, maar ze hebben nauwelijks meer leefruimte. Mannetje (boven) en vrouwtje.

Sperwer080418A
* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber
Even stretchen: mannetje sperwer in het populierenbosje langs de Zevenhuizerplas.
Tussen oog en snavel zit, aan beide zijden, een soort uitslag, of een ontsteking. Of etensresten?

Eekhoorn040418ID
* Eekhoorn, Sciurus vulgaris, Red Squirrel, Écureuil roux, Eichhörnchen *
Foto en tekst Inge Duijsens: Zomaar een sfeerplaatje van de eekhoorn vorige week vanuit een boshut.

***
Recensie

Zeldzame vogels van Europa
460 soorten – 2000 foto’s

Jiguet en Audevard, KNNV Uitgeverij 2018, ISBN 978 90 5011 641 1, € 39,95.
Alle zeldzame in Europa waargenomen vogels met talrijke foto’s en duidelijke aanduidingen van specifieke kenmerken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.