180330 Vogeldagboek 25.000 abonnees

Paashaas

Sinds de start van Vogeldagboek in 1999 is het aantal abonnees gestaag gestegen.
Soms, bijvoorbeeld na een interview, ging de teller met een flinke sprong vooruit,
in ‘stille periodes’ daalde het aantal inschrijvingen daarentegen wel eens licht.
Vanmorgen werd de grens van 25.000 abonnees overschreden! Bovendien wordt de website
dagelijks door vele honderden mensen bekeken en sturen lezers het Vogeldagboek door
naar familie en bekenden. In al die jaren heb ik Vogeldagboek met veel plezier gemaakt
en ik bedank iedereen die met mij wil (blijven) meelezen en -kijken met mijn natuurbelevingen.

Bergeenden270318
* Bergeend, Tadorna tadorna, Tadorne de Belon, Shelduck, Brandgans *
Bergeenden lijken door hun grootte wel wat op ganzen. Ze zijn volop aan het baltsen. Zevenhuizen dinsdag.

Futen240318

Futen240318A
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Als het vrouwtje fuut bereid is om te paren, gaat ze plat liggen. Dat zie je bij veel watervogels.
Volgens mij werd ‘de daad’ verricht op een meerkoetennest in aanbouw. Zoeterwoude zaterdag.

Kluten260318
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
In de gruttoplas bij het Zoetermeerse Buytenpark foerageren kluten. Of gaan ze er nestelen?

Rietgors280318
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Rietgorzen vallen het sterkst op als ze in riethalmen zitten te zingen. Eten doen ze in de berm. Starrevaart.

Ringmussen290318
* Ringmus, Passer montanus, Eurasian Tree Sparrow, Moineau friquet, Feldsperling *
Een paartje ringmussen inspecteerde gisteren de mogelijkheid om in de vogelrotonde Oosterheem te gaan broeden.

In het Zoetermeerse Oosterheem staat op een centraal verkeersknooppunt een bijzonder kunstwerk: een vogelrotonde.
Dertig ‘echte’ nestkasten op palen die moeten symboliseren dat in deze grote nieuwbouwwijk ook vogels welkom zijn.
Kunstenaar Gerard Huisintveld werd betaald met geld dat behoorde bij het winnen van de Stadsvogelprijs 2008.
Echter is de klad gekomen in dit natuurkunstwerk. Vorig jaar zouden de nestkastjes schoongemaakt moeten worden,
maar dat is niet gebeurd. Ook zijn de kasten aan vervanging toe. Vogelbescherming heeft nieuwe kasten toegezegd.
Hopelijk neemt de gemeente (die is verantwoordelijk voor het onderhoud) nu spoedig de benodige maatregelen.

Afrikaanse-brilvogel280118ID
* Afrikaanse brilvogel, Zosterops senegalensis, African Yellow White-eye, Zostérops jaune, Senegal-Brillenvogel *
Foto en tekst Inge Duijsens: Tijdens mijn reis in Gambia heb ik ook een aantal kleine vogeltjes gezien,
waaronder dit bijzondere gele vogeltje met een opvallende witte ring rond de donkere ogen. Een brilvogel!