180327 Duo-foto’s

Rouwkwikstaart270318

Wittekwikstaart270318
* Rouwkwikstaart, Motacilla yarrellii, Pied Wagtail, Bergeronnette de Yarrell, Trauerbachstelze *
* Witte kwikstaart, Motacilla alba, White Wagtail, Bergeronnette grise, Bachstelze *
In Nederland beschouwen we de op de Britse eilanden voorkomende rouwkwikstaart als aparte soort.
Elders noemt men de rouwkwikstaart een ondersoort van de algemeen in Europa voorkomende witte kwik.
In Engeland en Ierland komen weinig witte kwikstaarten voor, bij ons is de rouwkwikstaart vooral een trekvogel.
In zomerkleed zijn de mannetjes goed van elkaar te onderscheiden: de rug van de Engelse rouwkwikstaart
is even zwart als zijn kop, terwijl bij ‘onze’ witte kwikstaart de rug asgrijs is. In overgangskleden
zijn de verschillen aanzienlijk minder duidelijk, evenals de verschillen tussen en met de vrouwtjes.
Deze twee mannetjes heb ik vanmorgen in Zevenhuizen gefotografeerd. De rouwkwik wordt nog iets zwarter.

In het veld valt het niet altijd mee om vogelgeslachten uit elkaar te houden. Zoals de fuut.
Zie je een fuut zwemmen, dan moet je van goeden huize komen om met zekerheid te zeggen
of het een mannetje of een vrouwtje is. Zie je ze, tijdens de baltstijd, bij elkaar,
dan valt op dat mannetjes groter en meestal feller zijn gekleurd. Dat geldt voor meer vogels.
In dit Vogeldagboek enkele voorbeelden. Zoals de tureluur. Zie je er eentje op het grasland lopen,
dan weet je met enige ervaring dat het mannetje tureluur donkerder is getekend. Maar bij alle vogels
zijn er soms ‘overgangsvormen’ waardoor je niet altijd met zekerheid de seksen kan benoemen.
Witte kwikstaarten vormen een verhaal apart (zie boven), het verschil bij kepen is juist opvallend.

Tureluur240318

Tureluur240318B
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Tureluurs zaterdag in De Wilck. Boven het zwaarder gebandeerde en gestreepte mannetje.

* Vogeldagboekquiz *


Twaalf van de 58 inzenders hadden het goed: een roodmus op de veldtekening van Albert Roskam.
Anderen noemden vooral kneu en barmsijs, ook kruisbek. Albert tekende de vogel in Leiden,
aan de voederautomaat. Uit Leiden kwam in elk geval ook één andere melding van een roodmus.
Helaas zijn foto’s te onduidelijk om een eventuele ring (volièrevogel) op te merken.
Hoewel in de natuur niets onmogelijk is, is een ‘wilde’ overwinterende roodmus onwaarschijnlijk.

VogeldagboekquizDeze foto is wel duidelijk: de achterkant van een vogel. Welke?

Keep2-260318ID

Keep260318ID
* Keep, Fringilla montifringilla, Brambling, Pinson du Nord, Bergfink *
Foto en tekst Inge Duijsens: In de Franse Pyreneeën viel gisteren weer een flink pak sneeuw.
Ik heb tussen de buiten- en binnendeur van ons vakantiehuis een gecamoufleerd plekje ingericht,
waar ik droog en uit de wind kan fotograferen. Voor het eerst tijdens mijn vakantie
kwam een paartje kepen langs. Vrouwtje keep liet zich welgevallig fotograferen, mannetje keep
toonde ‘bijna’ zijn prachtkleed: ook de snavel wordt nog zwart. Kepen broeden in Noord-Europa.