ANWB Vlindergids

ANWB_Vlindergids.jpg

Auteurs
Heiko Bellmann en Rainer Ulrich

Foto’s
Heiko Bellmann (meeste), Rainer Ulrich e.a.

Vertaling en bewerking
Jaap Bouwman en Daniëlle Winter

Herziening
Albert Vliegenthart

Uitgave
Kosmos Uitgevers 2018
448 pagina’s, 13,5 x 19,5
ISBN 978 90 2156 477 7
€ 30

ANWB Vlindergids
dag- en nachtvlinders, hun rupsen en waardplanten

Na de eerste uitgave in 2005 is ‘Vlinders, rupsen en waardplanten’ opgefrist en onder de titel ANWB Vlindergids opnieuw uitgebracht. Dit is de zesde druk van dit interessante vlinderboek. Bij mij stond het al die jaren onder handbereik, en dat zal met deze aangepaste uitgave eveneens het geval zijn.

De gids is zo belangwekkend omdat in één bundel vlinders en hun eieren en larven worden afgebeeld en besproken: nachtvlinders, dagactieve nachtvlinders, dagvlinders, de meeste rupsen, ook wat vlindereieren en ten slotte een fors aantal (tweehonderd) waardplanten.

Regelmatig heb ik het boek gebruikt om rupsen op te zoeken – en dan vind je er meteen de vlinder en de waardplant bij! Om het opsporen van rupsen te vergemakkelijken, zijn er op de voor- en achterflap afbeeldingen van rupsen per familie gemaakt. Een heel handig hulpmiddel.

Je moet steeds opletten om rupsen van vlinders niet te verwarren met rupsen van insecten zoals bladwespen. Vlinderrupsen hebben altijd vier of minder buikpoten (pootjes midden onder het lichaam), insectenrupsen hebben altijd meer dan vier buikpoten.

Ten opzichte van de vorige uitgave zijn er kleine wijzigingen aangebracht. Zo staat er een zonnesymbool bij de dagactieve nachtvlinders en een of twee druppeltjes bij nectarrijke planten. De namen zijn geactualiseerd. Aan de elfhonderd meestal prachtige foto’s is niets veranderd.

De foutieve schrijfwijze bloedrupsjes (moet zijn bloeddrupjes, de zgn. bloedvlekvlinders) is uiteraard gecorrigeerd. Nou ja, ik vond op de flap nog eenmaal bloedrupsjes.

De gids kan met zo veel informatie uiteraard niet compleet zijn, dan zou het boek (in het veld) onhandelbaar worden. In Europa komen alleen al vierhonderd soorten dagvlinders voor en tienduizend soorten nachtvlinders. Deze gids behandelt de driehonderd algemeenste dag- en nachtvlinders in Midden-Europa, en een aantal Zuid-Europese soorten. Vrijwel alle Nederlandse dagvlinders komen aan bod.

De soortbeschrijving bevat de spanwijdte, de vliegperiode van de vlinders en het tijdsbestek waarin de rupsen gevonden kunnen worden, de kenmerken van de vlinders en de rupsen, een beschrijving van de waardplanten, in welke gebieden de vlinders voorkomen en allerlei andere wetenswaardigheden die de determinatie kunnen vergemakkelijken.

De ANWB Vlindergids is een bewerking van de oorspronkelijke uitgave van de in 2014 overleden bioloog Heiko Bellmann, op wiens naam vele natuurboeken staan. De vlinderdeskundige Rainer Ulrich nam de herziening voor zijn rekening, de Vlinderstichting hielp met aanpassingen voor Nederland en België.

AdG, 26 februari 2018