Roofvogels van Europa

Roofvogels van Europa

Auteurs
Theo Mebs en Daniel Schmidt

Vertaling
Ger Meesters en Frank G. Rozendaal

Uitgave
Kosmos Uitgevers
, 2017
4e geheel herziene druk
400 pagina’s, 20 x 27,5 cm
ISBN 978 90 2156 548 4
€ 32,50

Oorspronkelijke titel
Die Greifvögel Europas,
Nordafrikas en Vorderasiens
Franckh-Kosmos Verlags, 2006

ROOVOGELS
van Europa

De schatkamer voor roofvogelaars. Zo omschreef ik de vorige editie van dit boek met zeer gedetailleerde en actuele informatie over alle roofvogels van Europa, 39 soorten. De uitgave 2006 bevatte ook nog zes roofvogels die Europa wel eens schampen (zoals savannearend, Barbarijse valk). Mede door die eruit te laten is het boek honderd pagina’s dunner en daardoor een stuk handzamer. De ongetwijfeld dure harde omslag is vervangen door een flexibele kaft. Al met al is de prijs bijna gehalveerd en dat is heel goed nieuws.

In het Nederlands is er geen actueel boek te vinden dat zo veel informatie geeft over Europese roofvogels. Met vierhonderd kleurenfoto’s. Uiteraard komen de algemene kenmerken van de vogels uitgebreid aan bod, zoals de afstamming, de lichaamsbouw, hun fantastische ogen en vliegtechnieken. Vogels kunnen wel 150 beelden per seconden verwerken, waardoor onze bewegingen in hun ogen lijken op die van een slak.

Het zo boeiende gedrag van roofvogels krijgt uiteraardf veel aandacht. De huid- en verenverzorging is van levensbelang, maar ook de voedselvoorziening (jachtmethoden), de balts, de voortplanting, de broedzorg, het sociaal gedrag. Andere onderwerpen zijn de (roof)vogeltrek, de biotopen, de relatie tussen mens en roofvogel.

De kern van het boek vormt de beschrijving van de 39 soorten in Europa, met een speciale en actuele bewerking voor Nederland en België. Tekeningen van de vogels en hun vliegbeelden, prachtige foto’s van de vogels (ook van eieren en van de belangrijkste veren), uitgebreide tabellen, uitvoerige literatuuropgave. Allemaal gefundenes Fressen voor liefhebbers van deze, wellicht boeiendste, vogelsoort om hun kennis te verdiepen.

Op enkele punten had het boek meer kunnen bieden. In de eerste plaats een (summiere) beschrijving van de ondersoorten. In het West-Palearctische gebied komen bijvoorbeeld vier sperwersoorten voor. Ik had graag iets meer gelezen over de verschillen tussen de nominaatvorm, die in het grootste deel van Europa vliegt, en de Zuid-Europese sperwers. De omschrijving ‘kleiner en donkerder’ is te summier.

De kenmerken van de verschillende roofvogels worden uitgebreid besproken, ook worden verschillen met gelijkende soorten aangestipt. Dat zou royaler mogen. Een karakteristiek verschil tussen sperwer en havik is bijvoorbeeld de ‘hangbuik’ van de havik, zulke aanduidingen mis ik. Een paar pagina’s met tekeningen van opvallende verschillen tussen diverse soorten zouden zelfs velddeterminatiegidsen bijna overbodig maken.

Maar Roofvogels van Europa biedt veel meer dan veldgidsen. Het is een uitgebreid naslagwerk en studieboek. Zo wordt in de tekst verwezen naar de vele honderden boeken en artikelen over algemene en specifieke kenmerken van onze roofvogels. Een handige aanzet tot verdieping van je kennis.

AdG, 29 augustus 2017