Steltkluten – Himantopus himantopus – Black-winged Stilt

Steltkluut – Steltkluten, De Groene Jonker, Zevenhoven/Nieuwkoop, 28 juli 2011
Roep. Op achtergrond ganzen
Eerst roepende man, dan man met juveniel, laatste deel foeragerende vrouw


Steltkluten alarmerend, Zevenhuizen, 30 juni 2017