Vogelgids voor kids

Vogelgids_voor_kids.jpg

Auteur
Marc Duquet

Illustraties
Jean Chevalier

Vertaling
Lily van Haren

Uitgave
Kosmos Uitgevers 2016
192 pagina’s, 14 x 19 cm
ISBN 978 90 215 6376 3
€ 14,99

Oorspronkelijke titel
Le petit guide ornitho

Vogelgids voor kids

In 2012 is in Vogeldagboek een eerdere uitgave besproken waarin gewezen werd op de keuze van de vogelsoorten. En ook deze hernieuwde uitgave heeft hetzelfde manco als de vorige en veel andere uit het buitenland vertaalde gidsen: ze zijn niet aangepast aan de Nederlandse situatie.

Van de 116 behandelde vogelsoorten kun je er meer dan tien aanwijzen die je niet of hoogst zelden in Nederland ziet. Aan de andere kant ontbreken karakteristieke Nederlandse soorten als grutto en bijvoorbeeld drieteenstrandlopers. De steltlopers komen er overigens toch maar karig van af met alleen de kievit als besproken soort.

Is het daarom geen goede gids? Nee, er staat wel degelijk informatie in waarmee je kinderen wegwijs maakt in vogelaarsland. Het eerste hoofdstuk geeft algemene inlichtingen over vogels observeren en vogels opsporen. Uitgelegd wordt o.m. hoe je een verrekijker moet gebruiken.

Informatief is de tekst over het herkennen van vogels, want wat is belangrijk om te weten als je vogels wil determineren? Allereerst worden vaktermen uitgelegd aan de hand van plaatjes met steekwoorden. Vorm en grootte van de vogel speelt een rol in het herkennen, evenals: waar zie je de vogel en in welk seizoen?

De indeling van de besproken vogelsoorten is niet zo als bij gidsen voor volwassenen naar familie in volgorde van de evolutie, maar naar leefgebieden. De 116 soorten worden ingedeeld naar vogels in de buurt van huizen, op het land, in bomen, aan het water en verborgen zangers.

Het laatste hoofdstuk biedt verdieping voor degene die verder wil gaan. De nuttigste tip is wel: ga op stap met mensen die er al verstand van hebben. Van hen leer je het meest! Dit geldt trouwens ook voor de volwassen vogelaar.

Wanneer je met je kinderen op vakantie naar Frankrijk gaat is dit een heel goed boekje, ook gezien het formaat, om mee te nemen. Als je in Nederland blijft zijn er gidsen voor kinderen die meer te bieden hebben.

Ko Katsman, 11 oktober 2016