Zeeboek

Zeeboek

Determinatietabellen
voor flora en fauna
van de Nederlandse kust

Zeeboek

Auteurs
Caroline van der Mark e.v.a. experts

Uitgave
Jeugdbondsuitgeverij i.s.m. KNNV Uitgeverij
vierde, geheel herziene druk, 2014
240 pagina’s, 15 x 22 cm
ISBN 978 90 5107 000 2
€ 19,95

Gewijzigde herdruk
5e druk, 2019, sterk herzien
192 pagina’s
ISBN 978 90 2223 645 8
€ 22,95

Het Zeeboek is, zeker voor jonge natuurvorsers verenigd in de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en Jongeren in de natuur (JNM), al dertig jaar een begrip. Maar het is een volwassen boek, zeer geschikt voor iedereen die regelmatig langs de kust loopt en nieuwsgierig is naar de namen en de achtergronden van de biologische vondsten die hij doet.

De subtitel van Zeeboek zou twee misverstanden kunnen opleveren. Ten eerste wordt gesproken over de flora en fauna van de Nederlandse kust. Maar in dit boek worden geen zee- en kustvogels behandeld. Dat is niet erg, daarvoor bestaan veel andere, goede determinatiegidsen.

Ten tweede lijkt het boek (ondertitel) alleen determinatietabellen te bevatten. Die suggestie is onjuist. De in Zeeboek behandelde dier- en plantengroepen worden overzichtelijk gerangschikt in aparte hoofdstukken, die telkens beginnen met algemene informatie over voorkomen, ecologie en gedrag, gevolgd door handreikingen voor waarneming en herkenning. Dan pas volgt een determinatiesleutel.

Het is de makers, stuk voor stuk expert op hun gebied van het dieren- en plantenleven langs de kust, gelukt om een erg bruikbare en praktische veldgids te maken voor het op naam brengen van het zeeleven, variërend van zeewieren, zeegrassen, kwallen, garnalen, krabben en kreeften tot schelpen, inktvissen, vissen en zeezoogdieren.

Zeeboek is rijkelijk geïllustreerd. Veel soorten zijn afgebeeld in duidelijke zwart-wit tekeningen. Van sommige soortgroepen, zoals zeeanemonen en de (prachtige, vaak erg kleurrijke) zeenaaktslakken, zijn kleurenfoto’s opgenomen.

Zoals het een serieus te nemen determinatiegids betaamt, geeft Zeeboek een paar restricties voor het gebruik. Alle opgenomen soorten komen met enige regelmaat in ons land voor, levend of aangespoeld. Zeer zeldzame soorten zijn weggelaten, omdat zij de determinatietabellen onnodig ingewikkeld zouden maken.

Zeeboek meldt ook wat men kan doen indien men twijfelt over de determinatie. Ik denk echter dat men met behulp van dit boek en (soms nodig voor de kleinere details) een 10-15 keer vergrotende loep er bijna altijd wel uit komt.

Ronald Klingers, 18 augustus 2014