Grote Canadese gans – Branta canadensis – Greater Canada Goose

Grotecanadesegans190710_mp.JPG
Grote Canadese gans, Meijendel, Wassenaar, 18 april 2010
Roep met op achtergrond o.a. fitis, tjiftjaf, meerkoet, heggenmus.