Het Hybrideproject

Hybrideproject.jpg

Film
Hans Rademakers

Uitgave
Stichting De Duurzame Bij 2009
DVD 40 minuten
Verkrijgbaar bij dagblad Trouw
€ 12,50

Het Hybrideproject

Nieuwe bij, nieuwe kansen door selectie

Parasieten zijn naast insecticiden de belangrijkste veroorzakers van de dramatische sterfte van (honing)bijvolken. In 2001 is de Stichting De Duurzame Bij in het leven geroepen met als doel bijenrassen te
kweken die zelf in staat zijn zich te verweren tegen parasieten, met name tegen de varroamijt. Diergeneesmiddelen helpen nauwelijks meer tegen deze mijten.

Na jarenlange voorbereiding met behulp van professionele Duitse onderzoeksinstituten (hebben we in ons land niet) is dit jaar een selectieproces begonnen. Op de Neeltje Jans in de Oosterschelde zijn geselecteerde darren en resistente koninginnen van het Russische Primorsky-ras uitgezet.

De komende jaren zal moeten blijken of deze honingbijen bestand blijken tegen de Europese varroamijt. De Primorsky-bij uit de streek boven Vladivostok heeft de afgelopen eeuwen zelf afweerstoffen ontwikkeld tegen varroa. Ook de Carnica-bij (Slovenië en Kirchhain) is in het onderzoek betrokken.

De locatie Neeltje Jans is gekozen omdat door de geïsoleerde ligging geen vermenging met andere bijen mogelijk lijkt en er een zuivere soort kan worden gekweekt; wellicht is pas over tien jaar bekend of er een nieuwe resistente bijensoort is ontwikkeld. Het project heeft dit jaar de AD-Paul Fentener van Vlissingen-natuurprijs gewonnen.

De cineast Hans Rademakers heeft een film over dit project gemaakt. In woord (met name van wetenschappelijk projectleider prof.dr. J.P. van Praagh) en vooral beelden wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van Het Hybrideproject. Aan Rademakers kan je het overlaten om mooie plaatjes te maken; je moet wel heel geconcentreerd blijven om de rode draad door het verhaal vast te houden. De film geeft al met al voldoende informatie om een goede indruk van Het Hybrideproject te krijgen.

AdG, 30 december 2009