Spreeuw – Sturnus vulgaris – Starling

Spreeuw220108A_mp
Voorschoten, 6 oktober 2009
Zang van een grote groep spreeuwen.
Later het vleugelgefladder bij het op- en wegvliegen, overstemd door populieren.