Gallenboek

Gallenboek.jpg

Auteur
W.M. Docters van Leeuwen

Herziene en bewerkte 4e druk
Hans C. Roskam

Illustraties
Han Alta en Michael Bloxham

Uitgave
KNNV Uitgeverij, Zeist
2009, 352 pag’s, 17,5 x 24,5 cm
ISBN 978 90 5011 295 6

€ 49,95
 

Gallenboek

Overzicht van door dieren en planten
veroorzaakte Nederlandse gallen

Het overkomt iedereen ongetwijfeld regelmatig: hoe meer je van een onderwerp denkt te weten, hoe minder je ervan blijkt te weten. Want als je de ‘diepte’ ingaat openen zich steeds nieuwe invalshoeken en duiken er steeds meer vragen op.

Dat overkwam me bij het lezen van het Gallenboek. Niet dat ik zo veel afweet van gallen, maar als je dit boek doorbladert, val je toch van de ene in de andere verbazing. Wat zit de natuur toch wonderlijk en vaak onbegrijpelijk in elkaar; ook deskundigen hebben nog legio vragen..

In een korte recensie kan je niet diep ingaan op de wonderbare wereld van gallen, daarvoor moet je dit boek aanschaffen. De oorspronkelijke versie werd wereldwijd geprezen, deze sterk gemoderniseerde en bewerkte editie krijgt die status van deskundigheid ongetwijfeld eveneens.

Natuurlijk staat er veel jargon in (alles overigens netjes uitgelegd), maar de inleidende hoofdstukken die vooraf gaan aan de soortbesprekingen, zijn ook voor niet-deskundigen prima leesbaar. De bewerker heeft ernaar gestreefd de toegankelijkheid van het boek voor niet-professionele natuurliefhebbers te vergroten.

Wat is een gal? De definitie is: Gallen zijn abnormale uitgroeiingen op planten die onder invloed van andere organismen ontstaan. Zoals door galmuggen en -wespen, kevers, vlinders, galmijten, aaltjes, schuimbeestjes, virussen, schimmels en zelfs andere planten (maretakken). Galmuggen vormen de meeste gallen. Er zijn 3900 soorten in de wereld, in Nederland komen ca. 200 galmuggen voor.

De soortbesprekingen beslaan verreweg het grootste deel van het boek, met honderden prima tekeningen en 16 kleurenfotopagina’s. De illustraties komen uitstekend over op het stevige witte papier, het hele boek met harde omslag ziet er zeer verzorgd uit, wel pittig van gewicht in de rugzak. Er is een heel uitgebreide index, goed opgezet. Plus een aantal verwijzingen naar internet, waarbij www.plantengallen.com erg veel informatie geeft.

Conclusie: niet alleen voor specialisten maar ook voor amateurs die geïnteresseerd zijn in gallen, is dit een uitstekend boek. Na het lezen van de boeiende inleiding ga ik gallen met andere ogen bekijken.

AdG, 14 september 2009