Dendrologie van de Lage Landen

 Dendrologie_Lagelanden

Auteurs
Jan de Koning, Wim van den Broek,
Huub Bruens en Dick de Meyere
(opvolging van de Handleiding Nederlandse Dendrologie van dr. B.K. Boom)

Illustraties
2100 illustraties, 500 nieuwe illustraties
door Joanne Porck
overige illustraties uit de vorige druk

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2009
608 pagina’s, 14,5 x 22,5 cm

ISBN 978 90 5011 296 3

€ 49,95

Dendrologie van de Lage Landen

Geïllustreerde handleiding
bij het bepalen van de in Nederland en België voorkomende
soorten, variëteiten en cultivars
der gekweekte houtige gewassen

Dendrologie is de studie van bomen, heesters en andere houtige gewassen. Dit boek bevindt zich wat mij betreft op het randje van wat in een recensierubriek over natuurboeken besproken kan worden.

Zoals de titel aangeeft is dit lijvige boek geheel gewijd aan het determineren van vrijwel alle in Nederland en België voorkomende gekweekte struiken en bomen, in totaal meer dan zesduizend soorten.

In vakkringen (studenten en docenten van groene opleidingen, tuinders, kwekers, tuinarchitecten en amateur-dendrologen) kent men dit standaard determinatieboek als de Boom (naar de oorspronkelijke auteur). Het betreft hier de veertiende druk, een geheel herziene en geactualiseerde uitgave van deze ‘bijbel’ voor dendrologen.

Het boek is opgebouwd rond vijf determinatietabellen, die na enige oefening de gebruiker in staat stellen om in de meeste gevallen trefzeker te bepalen met welke boom of struik hij te maken heeft. Ik heb het met wat voor mij bekende boom- en struiksoorten geprobeerd, en het lukte meteen al vrij aardig.

Het boek is helaas nogal saai vormgegeven. Het is een echt studieboek. Ik ben ervan overtuigd dat de praktijk weer prima uit de voeten zal kunnen met deze nieuwe uitgave van de vertrouwde Boom.

Ronald Klingers, 11 juli 2009