Witvleugelstern – Chlidonias leucopterus – White-winged Black Tern

Witvleugelstern180507F_mp
Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, 23 mei 2009
Vloog roepend rond in de kolonie zwarte sterns.
Bijgeluiden: winterkoning, verkeer, braamsluiper.