Nov01_02

Vrijdag 2 november 2001 – Zonnig begin nevelmaand

Wat een fantastische herfstdag! Sloeg oktober alle warmterecords, de eerste novemberdagen doen nog niet denken aan de bijnaam ‘nevelmaand’. Zon, lekker frisse morgen met zo’n tien graden, weinig wind. Een genot om te grasduinen. Ook vogels weten dit weertype op waarde te schatten en buitelden in grote aantallen boven de polders. Tegen de middag stak de wind op en het viel op dat de vogels dan minder actief in het luchtruim zijn.

In en rondom De Wilck waren regelmatig grote zwermen vogels te zien, vele, vele duizenden kieviten, evenals talloze spreeuwen, meeuwen en eenden, voornamelijk smienten en kraaien. Tussen de kieviten altijd wel een paar kemphanen en enkele kleine groepjes goudplevieren, verder tientallen watersnippen en honderden wulpen. Ook tientallen graspiepers, ze waren scheutig met hun contactroepjes en lieten zich soms in de slootkanten zien, het zonlicht kleurde hun gele borsten met een warme gloed. Kramsvogels tsjakten over, enkele veldleeuweriken lieten hun trillende trekroepjes horen. Een grote buizerd zweefde langdurig hoog boven ons hoofd, pas toen hij richting wolken ging, vielen kraaien hem niet meer lastig.

Op de hoogspanningsmasten bij de Westvaart waren aanvankelijk geen slechtvalken te zien. Maar nadat we een poosje hadden staan luisteren naar een vaag maar permanent knetterend geluid schuin boven ons hoofd (als gevolg van de zon op de natte stroomdraden?), ontstond er opeens grote paniek en ging alles de lucht in. Dáár kwam het vrouwtje slechtvalk uit De Wilck aangevlogen, ze ging bovenin mast 58 zitten. Vlak boven haar bleek inmiddels ook het mannetje gearriveerd, en daar, geheel links, zat nóg een roofvogel, die meteen doorvloog naar het zuiden, een derde slechtvalk wellicht!

Slechtvalk_vr011101

Vrouwtje slechtvalk in De Wilck (1 november).

Kleinezwanen021101

Kleine zwanen in De Wilck. In de polders zijn deze Siberische vogels vaak moeilijk van dichtbij te filmen, op grote afstand houden ze alles en iedereen achterdochtig in de gaten. Als het goed koud wordt en het voedselaanbod beperkter, is er een grotere kans om plaatjes van dichtbij te schieten.

KleinezwanenA021101

Bijna elke dag zie je het aantal kleine zwanen toenemen: in het uiterste westen van De Wilck waren er 30 aan het grazen (19 ad en 11 juv), in de Gelderwoudse Polder 26 (23 + 3). Tot nu toe alleen nog maar kleine zwanen gras zien eten, (gerooide) bieten- en aardappelvelden zijn kennelijk nog niet in trek. Op 1 november 2 grote zilverreigers, in de Oostbroekpolder en in de Generale Polder.