November 1999 (vervolg)

26-30 november 1999

26 november 1999 – Starrevaart

‘t Water in De Starrevaart stond hoger dan de laatste tijd. Komt dat door de regenval of wordt het ‘s winters kunstmatig hoog gehouden?

Sjaak Schilperoort: De overstort staat nu afgesteld op het winterpeil (-3.30), zodat de plas langzaam (en als het slecht weer is snel 😉 vol regent. Aan het eind van het voorjaar gaan de planken weer uit de overstort, waardoor het peil geholpen door het verdampingsoverschot weer zakt. Zo staat het water in het voor het riet (wegspoelen bladafval), waterkwaliteit (geen inlaten water nodig) en beheer (geen begroeiing op de slikplaat) gunstigste tijd hoog.

Mijn eerste grote zaakbek van deze winter gezien, volgens een vogelaar een jong mannetje vanwege het (donker)grijs op de zijborst. Klinkt aannemelijk. Er waren de hele tijd twee zwarte ruiters. Eén begon al weer zwarter te worden (ook eerste kokmeeuw waarvan de kap al wat begon te tinten). (Sjaak: Heb ik bij zwarte ruiter nog nooit zo vroeg gezien.)
Grappig gezicht: zwarte ruiter zwemmend (!) achter grauwe ganzen en Indische gans. (Sjaak: doen ze wel vaker – een keer dacht iemand grauwe franjepoten te zien. Ook kemphanen heb ik wel op het water zien landen.)

De geoorde fuutjes blijven ook nog zitten, weer drie. Verder een bonte kraai en een grote groep wulpen, zaten achter de begroeiing, ‘k heb er 48 kunnen tellen (maar er zaten er meer) voordat ze wegvlogen, opgeschrikt door een sperwer. Ten slotte hebben we tot tweemaal toe, met een tussenpoos van een uur, tureluurs horen roepen op het moment dat alles ‘de lucht in ging’, maar we hebben ze helaas niet gezien. Wel een groepje van 8 kemphanen, waarvan één vrouwtje (witte vlek achter snavel).

blauwe reiger <5, bonte kraai 1, bonte strandloper 6, geoorde fuut 3, goudplevier 13, grote zaagbek 1 m, Indische gans 1, kemphaan 8, kleine mantelmeeuw 1, knobbelzwaan 4, scholekster 60, wulp 48, zwarte ruiter 2

29 november 1999 – Starrevaart

Maandag rustig op plas en in hut. Hoogtepunt een juv slechtvalk die vlak voor de hut minutenlang (schijn)aanvallen inzette op kieviten en meeuwen, en dat net met een zonnetje erbij. Op slik weer die donkere buizerd die er ‘altijd’ zit. Verder een sperwer die in het riet op het slik een prooi greep en die onzichtbaar voor gluurders op ging vreten.

bonte strandloper 4, brilduiker 2 v, buizerd 1, geoorde fuut 2, goudplevier 51, grote mantelmeeuw 1, kemphaan 3, kleine mantelmeeuw 2, kleine zwaan 2, nonnetje 1 v, slechtvalk 1 juv, sperwer 1, wulp 58, zwarte ruiter 2

30 november 1999 – De Wilck

Email(s) aan Aad Zevenhoven: Zoals zo vaak zaten er in (het noordelijk deel van) de Oostbroekpolder weer wulpen, een groep van 51. In De Wilck, op pakweg vierhonderd meter, zat een slechtvalk op de grond. Even later vloog hij/zij op om enkele tientallen meters verder een prooi te grijpen, zo te zien een smient. Het ging heel makkelijk, het leek wel of de valk het beest gewoon oppakte. Er was ook geen zichtbaar verzet (zou een slechtvalk ook een dode eend meenemen?), vlak daarbij werd de prooi verorberd. Het was duidelijk een volwassen exemplaar (blauw/grijs van boven), maar opvallend witte borst, nagenoeg zonder (op zo’n afstand zichtbare) kleur. Kleine baardstreep. Ik durf niet te zeggen of het een man of vrouw was, het was wat te ver om af te gaan op de grootte.

Net aan de oostkant van De Wilck vier ‘stropers’: twee met schietijzer, twee lijkendragers. Hadden een paar hazen te pakken. ‘t Blijft een rot gezicht, dat schieten van die beestjes.

Hier ben ik nog een keer. Kwam zo tegen vieren langs De Wilck, even telescoop erop uiteraard. Twee slechtvalken, vlak bij elkaar op de weilanden ten zuiden van het geriefbosje, in één telescoopbeeld te zien! Een grote en een kleine, dus duidelijk m en vr. De valk die ik rond het middaguur had gezien en die ik je in vorige meel omschreef, was het vrouwtje: groter, duidelijk kleine(re) lobvormige baardstreek dan het mannetje, dat bovenop z’n kop ook donkerder (zwart) was. In tegenstelling tot wat in m’n vogelgidsen staat: de borst en de buik van het (dit) vrouwtje waren lichter dan van het mannetje.(Info Aad Zevenhuizen: Vrouwtjesslechtvalk komt waarschijnlijk uit Zweden waar vr lichte borst en buik hebben.)

Toen een buizerd in de buurt kwam, ging man de lucht in en achtervolgde de buizerd wel een kilometer. ‘k Heb nog nooit een buizerd zo snel zien vliegen! De man genoot kennelijk van z’n ‘spel’, want hij deed (schijn)aanvallen op een haas die letterlijk een gat in de lucht sprong en een aalscholver die in paniek in het water kwakte. De slechtvalk ging ook flink omhoog en dook dan naar beneden, maar ik kon niet zien of hij een show voor me weggaf of dat het mislukte aanvallen op smienten of meerkoeten waren. (Er waren geen kieviten te zien.)

Na een poosje landde het mannetje weer in de buurt van het vrouwtje, dat even later de lucht inging en allerlei (schijn)aanvallen op voor mij onzichtbare vogels (niet te zien is wat er in de slootjes zit) inzette. Even later waren ze beide bezig, groot luchtalarm, maar geen prooi. Het werd al behoorlijk donker toen ze vlak bij elkaar in een slootkant landden. ‘k Denk zomaar dat ze daar de nacht doorbrengen.