Oktober 1999

Oktober 1999

Waar geen aantallen worden vermeld, meer dan 5 ex.

4 oktober 1999 – Starrevaart

aalscholver, bergeend, blauwe reiger, bruine kiekendief 1, ekster, fuut, geoorde fuut 4, grauwe gans, Indische gans 1, kauw 3, kievit, kleine mantelmeeuw 1, kleine strandloper 2, knobbelzwaan, kokmeeuw, krakeend, kuifeend, lepelaar 31 (13 geringd), meerkoet, Nijlgans, putter 2, scholekster 1, slobeend, smient, spreeuw, stormmeeuw 1, visarend 2 juv, waterhoen 2, watersnip, wilde eend, winterkoning 1, wintertaling, witte kwikstaart 1, zilvermeeuw, zwarte kraai, zwarte ruiter >25, 7 lepelaars met oranjerode ringen aan beide poten, zwarte tekens, één met letters TY. 5 lepelaars met licht blauwgroene ringen aan beide poten, witte tekens, één met 17. 1 lepelaar met rood en groene ring rechts, zwarte ring links met daarop een P.

6 oktober 1999 – Starrevaart

bonte strandloper >15, bontbekplevier 1, bruine kiekendief 1 juv m, buizerd 1, geoorde fuut 3, kemphaan 1, kleine strandloper 2, lepelaar 13 OV, visarend 3, zwarte ruiter >70

8 oktober 1999 – Starrevaart

bonte strandloper >15, bruine kiekendief 1, casarca 1 v, geoorde fuut 3, kleine strandloper 1, zwarte ruiter 1

11 oktober 1999 – Starrevaart

bonte strandloper >10, buizerd 1 OV, geoorde fuut 1, Indische gans 1, pijlstaart >20, slechtvalk 1 m 1 v OV, staartmees >5, visarend 3, wulp 1, zwarte ruiter >90

14 oktober 1999 – Starrevaart

bonte strandloper 9, brilduiker 1, buizerd 2 OV, dodaars 4, geoorde fuut 2, Indische gans 1, kleine rietgans 1, ooievaar 1 OV, rosse stekelstaart 1 v, visarend 1 met ring, wulp 2, zwarte ruiter >60

15 oktober 1999 – Starrevaart

bonte strandloper 2, bontbekplevier 1, brilduiker 1, bruine kiekendief 1, buizerd 4, geoorde fuut 3, groenpootruiter 1, Indische gans 1, kemphaan 1, kleine zwaan 32, oeverloper 1, rosse stekelstaart 1, visarend 1 ring, zwarte ruiter >70

20 oktober 1999 – Starrevaart

bonte strandloper 5, bontbekplevier 1, brilduiker 2 v, geoorde fuut 3, groenpootruiter 1, kemphaan 1, kleine zwaan 1, kluut 2, rosse stekelstaart 1, sperwer 1 ov, waterpieper 1, wulp 26, zwarte ruiter 33

22 oktober 1999 – Starrevaart

Enige consternatie en wat kreten van afschuw van vogelaarsters toen drie kraaien een kennelijk gewonde kokmeeuw aanvielen. Het beestje werd gepikt maar kon zich in veiligheid brengen door in het water te gaan zwemmen. Eerste bonte kraai. Woensdag had ik behoorlijk wat tafeleenden gezien, vandaag niet.

bonte kraai 1, bonte strandloper 12, bontbekplevier 1, brilduiker 2 v, dodaars 1, geoorde fuut 4, rosse stekelstaart 1, sperwer 1 OV wulp 12, zwarte ruiter >20

25 oktober 1999 – Starrevaart

bonte strandloper 15, bontbekplevier 1, buizerd 4 OV, geoorde fuut 1, graspieper 1, groenpootruiter 1 OV, kemphaan 2, kluut 2, zwarte ruiter 87

26 oktober 1999 – Starrevaart

Vandaag weer naar Starrevaart geweest, weinig bijzonders. bonte strandloper 8, brilduiker 2 v, buizerd 4, Grote Canadese gans 34, fazant 4, geoorde fuut 1, grote mantelmeeuw 1, kemphaan 1 v juv, kluut 2, zwarte ruiter 83

Op terugreis even bij De Wilck geneusd, grote groepen goudplevieren, enkele honderden!

28 oktober 1999 – Starrevaart

Rustig in hut (ook op plas). jonge sperwer zat kwartiertje te rusten op paaltje in slik, buizerd rustte in bomen aan westkant vogelplas.

bonte strandloper 3, brilduiker 3 v, buizerd 1, geoorde fuut 4, grote mantelmeeuw 2, kluut 1, pijlstaart 9 m 4 v, rosse stekelstaart 1, scholekster 14, sperwer 1, zwarte ruiter 78

31 oktober 1999 – De Wilck

Wat een weertje! Op 31 oktober, in m’n trui een paar uur behaaglijk in de open polders. Genieten geblazen!

‘k Had vanmiddag rond half 3 net m’n telescoop op De Wilck gericht, toen ik een slechtvalk in beeld kreeg. Snel en heel laag over de weilanden vliegend, een paar honderd meter, en toen pats boem midden in een gezelschap smienten. Door de kracht van z’n vlucht, en naar ik aanneem ook door het verweer van de smient, kwamen ze in een slootkant terecht, waar ik steeds z’n kop kon zien en rondvliegende veren. Ik had deze ‘jachttechniek’ nog niet eerder gezien. Wel een duikvlucht op een prooi, ook samen een smient opjagend, maar nog niet in een vlucht onder de radar door.

Hij was nog maar enkele minuten met z’n prooi bezig, toen behalve een aantal kraaien ook twee buizerds in z’n buurt landden. Na een half uurtje verliet ‘ie z’n prooi, zo te zien toch opgejaagd door de kraaien, hoewel z’n buik wel gevuld geweest zal zijn. De twee buizerds gingen gezamenlijk met het maal verder, steeds de kraaien verjagend. Opvallend was dat de buizerds na weer zo’n half uur vlak bij de slechtvalk op een hek gingen zitten. Zouden ze hebben gewacht tot de valk weer een prooi zou bemachtigen en zij de restjes op zouden kunnen peuzelen? Met z’n drieën zaten ze zo’n anderhalf uur na te genieten van hun maal en van de zon. Hoe het verder is afgelopen weet ik niet, want rond half 6 begon ik zelf honger te krijgen.