200501 Gierzwaluwen tussen de druppels

Gierzwaluw010520
* Gierzwaluw, Apus apus, Common Swift, Martinet noir, Mauersegler *
De afgelopen week zijn, na de oever- en de boerenzwaluwen, ook de gierzwaluwen gearriveerd.
Tussen veel en vette druppels door vanmorgen geprobeerd de ‘pootlozen’ te fotograferen.
Met een blauwe lucht lukt dat heel wat beter dan bij donker weer! Dat was vandaag (meestal) niet zo.
Maar gelukkig viel er eindelijk weer eens wat regen, was hard nodig. Zevenhuizen.

Visdiefjes010520A
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Waarschijnlijk een paartje visdiefjes: de vogels rusten even uit van een voedseljacht.
Binnenkort zal het vrouwtje haar eieren leggen in een ondiep kuiltje. Spookverlaat vanmiddag.

Grutto250420
* Grutto, Limosalimosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Als grutto’s uit zuidelijke landen arriveren en zich in hun broedgebieden melden,
vliegen ze rond of zitten ze aan de grond. Als ze kuikens hebben, waken ze vanaf palen.
Ik heb nog geen kuikens gezien, hopelijk de komende dagen. De Wilck zaterdag.

Rossestekelstaarten140420
* Rosse stekelstaart, Oxyura jamaicensis, Ruddy Duck, Érismature rousse, Schwarzkopfruderente *
Kijk nog maar eens goed, voor het laatst, naar deze prachtige Amerikaanse eendjes: rosse stekelstaarten.
De Europese overheden keurden goed dat ze in siervijvers gehouden mochten worden.
De mannetjes bleken zo dominant over de sterk verwante Europese witkopeenden te zijn,
dat de angst bestond dat ze door hybridisatie ‘onze’ witkopstekelstaarten zouden uitroeien.
Ze moeten nu overal worden afgeschoten, met name in ‘brandhaard’ Engeland. Verzet mocht niet baten:
ook ‘hotspot’ Starrevaart is de komende weken aan de beurt. Foto overigens uit de Groenzoom.

Bergeenden200420
* Bergeend, Tadorna tadorna, Tadorne de Belon, Shelduck, Brandgans *
Bergeenden zijn grote, opvallende eenden. Vorige week in de Groenzoom, Berkel en Rodenrijs.

Tafeleend080420

Tafeleend080420A
* Tafeleend, Aythya ferina, Pochard, Fuligule milouin, Tafelente *
Vaak krijg ik foto’s toegestuurd om vogels of andere dieren te determineren. Leuk!
In het rijtje favoriete onbekende vogels staat ook de tafeleend: vooral het vrouwtje zorgt voor hoofdbrekens.

Wittekwikstaart260420B
* Witte kwikstaart, Motacilla alba, White Wagtail, Bergeronnette grise, Bachstelze *
Een mannetje witte kwikstaart zat rustig op een hek in De Wilck te roepen.
Totdat een ander mannetje ‘dreigend’ langs kwam vliegen en de vogel zich ‘verdedigde’.

Vuurwants230420
* Vuurwants, Pyrrhocoris apterus, Firebug, Gendarme, Gemeine Feuerwanze *
Vuurwantsen zie je niet zo vaak in het Groene Hart, zeker niet in mijn tuin in Benthuizen. Zaterdag.

 
***
Recensie
Veldgids Orchideeën
van Europa en het mediterrane gebied
Rolf Kühn c.s, Uitgeverij Noordboek Natuur 2020, ISBN 978 90 5615 603 9, € 37,90
De zeer fotorijke Veldgids Orchideeën is een uitstekend hulpmiddel om al onze orchideeën op naam te brengen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.