200428 Trekvogels

Dwergmeeuwen270420

Dwergmeeuwen_Kokmeeuw270420
* Dwergmeeuw, Hydrocoloeus minutus, Little Gull, Mouette pygmée, Zwergmöwe *
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
De sierlijke dwergmeeuwtjes zijn een stuk kleiner dan kokmeeuwen. Met hun rode poten,
zwarte kop en donkere ondervleugels zijn het fraaie verschijningen
die nu vrij massaal doortrekken. Gisteren tien op de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen.
Ze zijn nog niet helemaal in prachtkleed. Op de foto ook nog een eerste-wintervogel.
Ter vergelijking links een kokmeeuw die groter is en een chocoladebruine kop heeft.

Zwartkopmeeuw270420
* Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus, Mediterranean Gull, Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe *
Zwartkopmeeuwen hoor je altijd eerder dan dat je ze ziet: hun geluid is kenmerkend.
Van oorsprong uit gebied rond Zwarte Zee, in toenemende mate een broedvogel in ons land.
Ze broeden vaak in kokmeeuwenkolonies, zoals in Zevenhuizen (foto) en de Benthuizerplas.

Groenpootruiter270420
* Groenpootruiter, Tringa nebularia, Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel *
Een algemene doortrekker is de groenpootruiter. Nooit met zekerheid een broedgeval in NL vastgesteld.

Zwarteruiter270420
* Zwarte ruiter, Tringa erythropus, Spotted Redshank, Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer *
In prachtkleed zijn zwarte ruiters gitzwart met witte vlekken als sterren tegen een donkere hemel.
Het is een vogel die je ‘vroeger’ veel meer zag, hun aantal lijkt sterk af te nemen.
In grijsbruin winterkleed kan je ze vaker tegenkomen. Ook gisteren op de slikplaten bij de roeibaan.

Oeverloper250420
* Oeverloper, Actitis hypoleucos, Common Sandpiper, Chevalier guignette, Flussuferläufer *
Vrij onopvallend scharrelen oeverlopers langs waterranden. Benthuizerplas, zaterdag.

Kemphaan270420
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Ook vrouwtjes kemphaan hebben een bescheiden verenkleed. WA Baan gisteren.

Koekoek270420
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Sinds een aantal dagen zijn de koekoeken terug uit Afrika: je hoort ze overal roepen.
Nou ja, overal, ook deze bijzondere vogelsoort gaat in aantal achteruit. Zevenhuizerplas.

Aardappelgalwesp240420
* Aardappelgalwesp, Biorhiza pallida, Oak Gall Wasp, Galle Pomme de Chêne, Schwammgallwespe *

Aardappelen in de bomen! Het is altijd een opvallend gezicht om in eikenbomen
van die grote gallen te zien hangen, ontstaan door de eitjes van de aardappelgalwesp.
Zoals met veel dieren het geval is, is ook hier sprake van een boeiend verschijnsel.

Bevruchte vrouwtjes kruipen ‘s zomers in de grond en leggen hun eitjes op de wortels van eiken.
De larven vormen ondergrondse wortelgallen. Daaruit kruipen aan het begin van het jaar galwespen.
Dat zijn vleugelloze vrouwtjes die in de bladknoppen hun eitjes afzetten (mannetjes niet nodig!).
De galwesp spuit gif in de knoppen waardoor het weefsel zacht wordt en opzwelt.

In de gal ontwikkelen zich tientallen larven, per gal alleen maar mannetjes of vrouwtjes.
De larven voeden zich met het bladweefsel. Na de verpopping vliegen de wespen uit,
worden de vrouwtjes bevrucht die daarna de grond inkruipen om hun eitjes op de wortels af te zetten.
Zo’n gal is niet echt veilig: er parasiteren ca. dertig andere galwespen op de aardappelgalwesplarven!